Joulukuu 2015

Pariisin kokouksesta tuliaisina hyvä neuvottelutulos

Ennen Pariisin ilmastokokousta ilmassa olleet positiiviset merkit realisoituivat, kun 195 maata pääsi pitkien neuvotteluiden jälkeen sopuun pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta.

Sopimukseen pääsyn avain on monen mielestä se, että sitä rakennettiin alhaalta ylöspäin niin, että yksittäiset maat saivat itse asettaa päästöjen vähentämistavoitteensa omista lähtökohdistaan. Tällä menetelmällä ei vielä päästä yhteenlaskettunakaan päästövähennyksiin, joilla sopimuksessa tavoitteeksi asetettu lämpenemisraja voitaisiin saavuttaa, mutta suunta on oikea.

Ministeri Kimmo Tiilikainen kiteytti hyvin sopimuksen vahvan ytimen toteamalla, että tärkeää on, että kaikki maailman talous- ja päästöjätit saatiin mukaan sopimukseen. Konkreettinen työ on kuitenkin vasta alkamassa ja päästöjen vähentäminen tulisikin nyt saada mahdollisimman vauhdikkaasti ja kattavasti liikkeelle eri puolilla maailmaa.

Euroopan Unionissa on tehty työtä jo pitkään päästöjen vähentämiseksi, mutta samanaikaisesti EU:n on pitänyt huolehtia teollisuutensa globaalista kilpailukyvystä. Globaaleilla markkinoilla on vaikea toimia, jos kilpailijamaiden yrityksiin ei kohdistu samanlaista ympäristösääntelyä ja päästöperusteista kustannusrasitetta kuin EU:ssa.

Toivottavasti tilanne alkaa vähitellen muuttua ja yritysten globaali toimintaympäristö tasapuolistua. Silloin EU:n jo valmiiksi energiatehokas teollisuus on hyvin asemoitunut globaaleiden markkinoiden näkökulmasta. On kuitenkin todennäköistä, että EU:n teollisuuteen kohdistuvia nk. ”hiilivuodon” turvaamistoimia tullaan tarvitsemaan vielä kymmeniä vuosia eteenpäin.

Nyt Pariisissa syntyneestä sopimuksesta hyötyvät kaikki maat. Tietysti merkittävin ja kaikkia koskeva hyöty on ilmastonmuutoksen torjunta, kun sopimustavoitteita aletaan käytännössä toteuttaa poliittisin päätöksin. Tämä konkretisoituu niin, että puhtaiden energia- ja ilmastoratkaisujen kysyntä tulee vähitellen kasvamaan globaalisti.

Tässä Suomella on paljon mahdollisuuksia, joten nyt kannattaa olla eturivissä tarjoamassa osaamistaan, olipa kyse uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen tai biotalouteen liittyvistä ratkaisuista. Myös kehittyneillä biopolttoaineilla tulee varmasti olemaan runsaasti kysyntää maailmalla.

 

 

14.12.2015

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala