Huhtikuu 2015

ILUC-biopolttoainepäätöksen suurin heikkous on kunnianhimottomuus

EU-parlamentti äänesti 14. huhtikuuta neuvoston ja parlamentin neuvottelemasta kompromissipaketista koskien biopolttoaineiden uusia kestävyyskriteereitä, joilla tavoitellaan ruokaketjuun kuuluvien raaka-aineiden käytön rajoittamista ja nk. epäsuorien maankäytön muutosten vähentämistä. Käytännössä äänestys saattoi loppuun lähes kolme vuotta kestäneen ja erittäin vaikean lainsäädäntöprosessin, sillä komission alkuperäinen direktiiviehdotus annettiin jo syksyllä 2012.

Valitettavasti tälläkin kertaa kävi kuten usein pitkissä neuvotteluissa: alkuperäinen tavoite hämärtyi työn edetessä. Lukuisten kompromissien jälkeen lopputulos on hyvin erilainen, kuin mitä lähdettiin tavoittelemaan. Kovan väännön jälkeen käteen jäi melko laiha ja kunnianhimoton paketti, josta puuttuu kannustimet jäte- ja tähdepohjaisille biopolttoaineille. Uusia investointeja tuotantoon kuitenkin tarvittaisiin kipeästi, sillä vuodelle 2030 asetetut ilmasto- ja energia tavoitteet lähenevät päivä päivältä.

Liikenteen päästöjen vähentämisessä suuret odotukset kohdistuvat kehittyneisiin biopolttoaineisiin, jotka ovat kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kestävästi tuotetuilla, edistyksellisillä biopolttoaineilla pystytään vähentämään liikenteen päästöjä välittömästi, sillä ne soveltuvat nykyiseen autokantaan ja jakelujärjestelmään, jolloin mittavia lisäinvestointeja ei tarvita.

Biopolttoainetuotannossa on ensiarvoisen tärkeää, että toiminnan sääntely on ennustettavaa pitkällä aikavälillä. Saavutettu kompromissi ei edistä tätä tavoitetta. Nyt onkin tärkeää huolehtia vuodelle 2030 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden konkreettisesta jalkauttamisesta niin, että kehittyneiden biopolttoaineiden merkitys huomioidaan liikenteen päästöjen vähentämisessä ja niiden tuotantoa kannustetaan selkeillä ohjauskeinoilla. Samalla on varmistettava jätteiden ja tähteiden mahdollisimman laaja hyödyntäminen biopolttoaineiden raaka-aineena.

 

15.4.2015

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala ry