Joulukuu 2014

On tullut aika päivittää Öljyalan Keskusliiton nimi tähän päivään

Kun mietin omaa työtäni Öljyalan Keskusliitossa, niin suurin osa tehtävistä ja aiheista liittyy tavalla tai toisella biopolttoaineisiin. Monissa yhteyksissä joudun ensin selittämään, että nimestä huolimatta järjestömme toiminnassa biopolttoaineet ovat tiiviisti mukana - ennen kuin pääsen varsinaiseen asiaan - puhumaan biopolttoaineista.

Olemmekin tulleet siihen tulokseen, että on korkea aika päivittää Öljyalan Keskusliiton nimi Öljy- ja biopolttoaineala ry:ksi, joka kuvaa paremmin järjestön ja sen jäsenten nykyistä toimintaa. Elävä elämä on monin tavoin erilaista kuin kymmeniä vuosia sitten, jolloin järjestö perustettiin: jäsenistä monet ovat jo pitkään olleet merkittäviä kestävästi tuotettujen nestemäisten biopolttoaineiden valmistajia ja jakelijoita.

Nestemäiset polttoaineet - erilaiset öljytuotteet ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetut nestemäiset biopolttoaineet - pyörittävät tehokkaasti yhteiskunnan rattaita nyt ja tulevaisuudessa. Kestävän energiatulevaisuuden kannalta on tärkeää käyttää polttoaineita vastuullisesti. Suomessa öljy- ja biopolttoainealalla toimivat yritykset kehittävät uusia ja parempia polttoaineita ja täysin uusia energiamuotoja sekä panostavat energiatehokkuuden lisäämiseen.

Energiatehokkuuden lisäämisen rinnalla kehittyneet, kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovatkin nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää tieliikenteen päästöjä: ne ovat yhteensopivia nykyisen autokannan kanssa eikä niiden jakelu vaadi muutoksia jakelujärjestelmään.

Suomessa biopolttoainetuotanto nojaa vankasti öljy- ja metsäteollisuuden prosesseihin, joiden perustalle on synnytetty innovatiivinen, teollisuudenalojen välistä yhteistyötä lisäävä tuotannonala. Suomella on kehittyneiden biopolttoaineiden valmistukseen hyvät lähtökohdat: korkeatasoista teknologiaa ja teollista osaamista sekä laaja raaka-ainepohja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on jatkossakin vahvasti mukana kehittämässä kestävää, monimuotoista energiatulevaisuutta.

Toivotan teille kaikille rauhallista joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta!

 

Joulukuu 2014

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto