Kesäkuu 2015

Ilmasto- ja energiapolitiikan lohkoilla riittää työsarkaa

Näin puolessa välissä vuotta ja kesälomien kynnyksellä on hyvä hetki pysähtyä miettimään, mitä ilmasto- ja energiapolitiikassa on saavutettu ja mitä on vielä tekemättä vuoden toisella puoliskolla.

Kotimaassa tuore hallitusohjelma linjaa toimintaa yleisellä tasolla, mutta sen lisäksi tarvitaan vielä paljon konkreettista ohjausta ja lainsäädäntöä esimerkiksi biovelvoitteisiin ja verotukseen liittyen.

Oma loppuvuoden työsarkansa on biopolttoaineiden epäsuorien maankäytön muutosten vaikutusten (nk. ILUC-direktiivi) päivittäminen nykyiseen kestävyyslainsäädäntöön, mikä vahvistaa biopolttoaineiden kestävyyskriteereitä entisestään. 

Hallitusohjelman kirjaukset biotalouden merkityksestä ja liikenteen biopolttoaineille asetettavat rohkeat tavoitteet ovat hyvin linjassa Öljy- ja biopolttoainealan näkemysten kanssa. Hallitusohjelmassa on linjaus nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa on jo vuosia tehty pitkäjänteistä työtä biopolttoainealalla. Olemme jo tänään edelläkävijöitä korkealaatuisten, jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden valmistuksessa ja kehityksessä. Toisaalta ilmastonmuutoksen globaali torjunta varmistaa edistyksellisten biopolttoaineiden kysynnän myös tulevaisuudessa, joten meidän kannattaa kehittää osaamistamme edelleen ja pyrkiä maailman johtavaksi nestemäisten biopolttoaineiden tuottajaksi.

EU:ssa pohditaan vielä ennen kesälomia mittavassa sidosryhmäseminaarissa, miten lokakuussa 2014 tehtyjä Eurooppa-neuvoston ilmasto- ja energiapoliittisia kirjauksia vuodelle 2030 lähdetään konkreettisesti viemään eteenpäin liikenteen osalta.

Vaikeutena on EU-maiden erilaisuus asukastiheyden, ilmasto-olosuhteiden ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta. Yhtä ainoaa, kaikille sopivaa reseptiä liikenteen päästöjen vähentämiseksi ei tunnu löytyvän, pois lukien liikenteen energiatehokkuuden lisääminen. Konkreettisia lakialoitteita liikenteen 2030-ohjauskeinoihin liittyen tuskin tullaan näkemään vielä loppuvuodenkaan aikana.

Pariisin joulukuinen ilmastoneuvottelukierros on tärkeä etappi, jonka tuloksilla on iso merkitys EU:n tuleville päätöksille. Päästökauppasektorin ulkopuolisia sektoreita, liikenne mukaan luettuna, koskeva maakohtainen taakanjakopäätös on suosiolla siirretty Pariisin kokouksen jälkeiseen aikaan. Pariisin kokouksen onnistumisen kannalta eri maiden ilmastositoumusten pitäisi tässä vaiheessa vuotta olla jo selvät ja sopimustekstin pitkälti valmiina. Huono uutinen on se, että neuvottelut ovat toistaiseksi sujuneet erittäin tahmeasti maiden lähinnä kyräillessä toisiaan.

Eli vaikuttaa siltä, että töitä riittää runsaasti vielä loppuvuodeksikin, eikä maailma tunnu valmistuvan vielä silloinkaan. Tässä vaiheessa vuotta alkaa kuitenkin olla hyvä hetki vetäytyä vähitellen kesälomien viettoon keräämään voimia loppuvuoden rutistuksiin.

Toivotan oikein rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!

 

16.6.2015

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala ry