Syyskuu 2015

Toteutusta vaille valmis!

Biotalous ja sen tarjoamat mahdollisuudet Suomelle on tämän päivän kuuma puheenaihe. Hallitus haluaa nostaa Suomen bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi vuoteen 2025 mennessä. Rohkeita tavoitteita on asetettu sekä uusiutuvan energian lisäämiselle että tuontiöljyn kotimaan käytön vähentämiselle.

Kokemus on osoittanut, että tavoitteita on helppo asettaa, mutta toteuttaminen vaatiikin jo vähän enemmän. Esimerkiksi liikenteen uusiutuvan energian 40 prosentin tavoite vuonna 2030 vaatii ennen kaikkea toimintaympäristön rauhoittamista, ennen kuin kotimaiseen biopolttoainetuotantoon tarvittavat lisäinvestoinnit nytkähtävät liikkeelle.

Yritysten näkökulmasta toimintaympäristöä vakauttaa se, jos näkymät vuosien päähän ovat suhteellisen selkeitä. Tässä isona tekijänä on poliittisten päätösten pitkäjänteisyys ja poukkoilemattomuus. Ja erittäin tärkeää on se, että poliittisia päätöksiä tukee alempi lainsäädäntö, joka on mahdollistava, kannustava ja tasapuolinen, eikä toimintaa estävä tai kilpailua vääristävä. Jälkimmäisessä energiaverotus on erittäin tärkeä työkalu, johon kohdistuu paljon odotuksia teknologianeutraaliudesta ja tasapuolisuudesta.

Ei myöskään riitä, että pidämme oman pesämme puhtaana. Nykyisin pääosa ylätason energiapoliittisista tavoitteista valutetaan meille EU:sta. Työsarkaa riittää myös käytännön tason EU-lainsäädännön ruotimisessa sellaiseksi, ettei siitä aiheudu todellista haittaa esimerkiksi biopolttoainetuotannon raaka-ainevalinnoille.

On erittäin tärkeää, että suomalaiset neuvottelijat eri tasoilla tunnistavat vaaran paikat ja osaavat sinnikkäästi painaa Suomen näkökulmia läpi neuvotteluissa, puhuttiinpa sitten kiertotalouspaketin yksityiskohdista, polttoaineiden laatuvaatimuksista tai liikenteen päästöjen laskentatavoista.

Suurin haaste on varmasti se, että EU-jäsenmaat ovat kaikki erilaisia, eikä esimerkiksi nestemäisiä biopolttoaineita nähdä niin selvästi ratkaisun avaimina Keski-Euroopassa kuin täällä Suomessa.

Luontevinta olisi Euroopan Unionin eri kolkissa tehdä esimerkiksi liikenteen ratkaisut paikalliset olosuhteet huomioiden ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Suomen vahvuutena on monipuolinen raaka-ainepohja ja prosessitekninen osaaminen, jonka perustalle on ollut mahdollista rakentaa korkealaatuisten nestemäisten biopolttoaineiden tuotanto. Nyt pitää huolehtia siitä, että hyvä kehitys jatkuu!

 

 

3.9.2015

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala ry