Joulukuu 2013

Liikenteen verotuksessa keskustelun paikka!

Joulukuussa julkistettiin ehdotus kilometripohjaisesta liikenteen veromallista, joka on käynnistänyt vilkkaan keskustelun liikenteen verotuksesta kaiken kaikkiaan. Yhtä mieltä tunnutaan olevan asetettujen liikennepoliittisten tavoitteiden tärkeydestä, eri mieltä siitä, mikä olisi oikea väline näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Öljyala on jo aikaisemmin esittänyt liikennepolttoaineverotuksen uudistamista siten, että nykyiseen veromalliin otettaisiin mukaan kaikki liikenteessä käytettävät polttoaineet. Silloin polttoaineita kohdeltaisiin tasapuolisesti ja ympäristötavoitteiden mukaiset polttoaineet saisivat kuitenkin etua vähäpäästöisyydestään. Nyt liikennepolttoaineverotuksen piirissä ovat mukana vain nestemäiset polttoaineet. Maakaasua verotetaan nykyisin lämmityspolttoaineiden verokannan mukaan, sähkö on sähköveron piirissä ja biokaasu on kokonaan vapautettu verosta.

Öljyalan esittämä hienosäätö liikennepolttoaineiden nykyiseen veromalliin toteuttaisi samoja tavoitteita, joita kilometripohjainen verokin lupaa edistää: oikeudenmukaista ja tasapuolista kulutuksen verotusta, joka vähentää päästöjä ja ruuhkia ja sitä kautta myös onnettomuuksia. Yhdistämällä polttoaineverotukseen auto- ja ajoneuvoverotuksen uudistus, jolla vauhditettaisiin autokannan uusiutumista, saataisiin aikaan erittäin toimiva työkalu kaikkien liikennepoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen ilman uusia veroelementtejä.

Kilometripohjaisen veromallin yhtenä perusteluna on odotettavissa oleva hiipuva polttoaineverotuotto ja ongelman taklaamiseksi on esitetty kallista, kustannustehotonta satelliittipaikannusjärjestelmää. Myös öljyalan ehdottamalla polttoaineverotuksen uudistuksella pureudutaan verokertymän hiipumisongelmaan, sillä on totta, että autojen energiatehokkuus pienentää kulutusta, jolloin myös verokertymä pienenee. Öljyalan laskelmien mukaan verokertymä ei tule merkittävästi laskemaan vuoteen 2025 mennessä autokannan kehitys huomioiden, jos liikenteen polttoaineverotuksen piiriin otetaan kaikki liikenteessä käytettävät polttoaineet ja niitä verotetaan liikenteen polttoaineiden verokannan mukaisesti.   

Jos liikenteen verotusta lähdettäisiin kehittämään nykyisten ympäristöohjaavien polttoaine-, auto- ja ajoneuvoveroelementtien pohjalta, meillä olisi tarkkaan tiedossa syyt ja seuraukset, joiden perusteella veromallia pystyttäisiin virittämään entistä paremmaksi. Ehdotetun uuden kilometripohjaisen järjestelmän mahdolliset seurannaisvaikutukset ovat vaikeasti hahmoteltavissa, eikä kokonaiskustannuksistakaan tunnu olevan ihan selvää kuvaa, joten siihen liittyy paljon suurempia epävarmuuksia.

Varmaa kuitenkin on, että tässä asiassa on perusteellisen keskustelun paikka.

Joulukuu 2013

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto