Kesäkuu 2014

Suomi päättää itse lataus- ja tankkauspisteiden määrästä vaihtoehtoisille polttoaineille - ja hyvä niin

Suomessa valmistaudutaan EU-parlamentissa huhtikuussa hyväksytyn liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien jakeluinfrastruktuuridirektiivin toimeenpanoon. Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut taustaryhmän pohtimaan, millaisia kansallisia tavoitteita jakeluinfrastruktuurille tulisi Suomessa asettaa.

Usein EU:n lainsäädäntöaloitteissa on haasteena, ettei niissä oteta riittävästi huomioon eri maiden erilaisia olosuhteita, vaan tavoitteet ja velvoitteet asetetaan laskennallisten parametrien perusteella.

Jos esimerkiksi liikennettä koskevat tavoitteet asetetaan keskieurooppalaisten kriteerien perusteella ottamatta huomioon Suomen maantieteellisiä ja ilmastollisia liikenneoloja, keskimääräistä vanhempaa autokantaa, harvaa asukastiheyttä ja väestön epätasaista sijoittumista Suomi-neidon laajalla pinta-alalla, siitä ei hyvää seuraa.

Onneksi infrastruktuuridirektiivissä otettiin järki käteen ja pudotettiin käsittelyn aikana pois kaikki jäsenmaita velvoittavat määrälliset tavoitteet lataus- ja tankkauspisteitä koskien. Sen sijaan jäsenmaat velvoitettiin laatimaan itse kansalliset suunnitelmansa vaihtoehtoisten käyttövoimien ja polttoaineiden tarkoituksenmukaisesta infrastruktuurista vuoteen 2020 tai 2025 mennessä.

Näin ollen julkisuudessakin rummutettu tavoite ”Suomeen pitää rakentaa 4000 julkista latauspistettä sähköautoille vuoteen 2020 mennessä” on täysin tuulesta temmattu.

Mitä yksityiskohtaisempiin vaatimuksiin EU-lainsäädännössä mennään, sitä enemmän asiat kannattaa jättää jäsenmaiden niille sopivalla tavalla toteutettavaksi, jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon.

Kansantalouden ja verovarojen kannalta ajatellen julkisella rahoituksella rahoitettavat päästövähennystoimenpiteet kannattaa kohdistaa sinne, missä päästövähennysvaikutus suhteessa käytettyihin euroihin on suurin.  Kun tätä kustannustehokkuuden periaatetta noudatetaan, huomataan, ettei ole järkevää toteuttaa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuria komission alun perin ehdottamien tavoitteiden mukaisesti, vaan kansallisista lähtökohdista – ja hyvä niin!

 

Kesäkuu 2014

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto