Lokakuu 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 tunnistaa kansalliset vahvuudet ja rajoitteet

Hallitus asetti kesällä 2013 parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean valmistelemaan mietintöä, joka toimisi strategisen tason ohjeena matkalla kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2050.

Viime viikolla julkaistu komitean mietintö, Energia- ja ilmastotiekartta vuoteen 2050, on ottanut ilahduttavan nöyrän asenteen tulevaisuuden ennustamiseen. Pintapuolisesti silmäiltynä mietinnössä ei ole lähdetty maalailemaan epärealistisia tulevaisuudennäkymiä, vaan ymmärretty Suomen asema osana EU:ta ja kansainvälistä kontekstia.

Mehän emme voi irrottautua ilmasto- ja energiapolitiikassa erilleen muun maailman kehityksestä, vaan Suomen tilanteeseen vuonna 2050 vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi maailmanlaajuisten ilmastositoumusten tila ja päästövähennysten kannalta kriittisten energiateknologioiden kehittyminen, kuten tiekartassa on todettukin.

Olisi mielenkiintoista nähdä, miten tiekarttatyö on muuttunut viime kuukausina. Alun perinhän tiekartan piti valmistua jo ennen juhannusta, mutta Ukrainan kriisin myötä asialistalle nousseet energian toimitusvarmuuskysymykset ovat varmasti vaikuttaneet myös tiekartan sanamuotoihin ja painotuksiin.

Samalla myös uusiutuvan energian rooli on noussut selkeämmin esiin, samoin kuin sen edistäminen kustannustehokkaasti, mikä on erittäin hyvä asia.

Suomella on uusiutuvan energian osalta hyvä alkutilanne: meillä on raaka-ainetta ja osaamista sen hyödyntämiseen. Nyt tarvitaan enää selkeitä tavoitteita ja ohjauskeinoja EU:n taholta erityisesti uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi liikenteessä.

Samalla on tietysti huolehdittava siitä, että globaalilla tasolla edetään samaan suuntaan. Ilman yhteisesti sovittuja päästövähennyssitoumuksia, joiden myötä uusiutuva energia kykenee kilpailemaan enemmän päästöjä aiheuttavien energiamuotojen kanssa, uusiutuvalle energialle asetetut Cleantech-odotukset eivät toteudu myöskään Suomessa - ja kansantalouden uusi kivijalka jää muuraamatta.

 

Lokakuu 2014

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto