Maaliskuu 2014

Liikenteelle tarvitaan sitova uusiutuvan energian tavoite

EU:n jäsenmaiden pääministerit kokoontuvat 20.-21. maaliskuuta keskustelemaan komission tammikuussa julkaisemasta esityksestä ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiksi vuoteen 2030.

Komissio on ehdottanut EU:n sitoutumista 40 prosentin päästövähennystavoitteeseen ja vähintään 27 prosentin uusiutuvan energian tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian tavoite olisi sitova EU-tasolla, mutta jäsenvaltiokohtaisia tavoitteita uusiutuvalle energialle ei asetettaisi.

Erillisen uusiutuvan energian tavoitteen tarpeellisuus on herättänyt jo etukäteen paljon keskustelua jäsenmaiden piirissä puolesta ja vastaan. EU-alueen taloustaantuma on vauhdittanut myös keskustelua siitä, onko EU:n kilpailukyvyn näkökulmasta järkevää tavoitella kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita yksipuolisesti, irrallaan kansainvälisen ilmastosopimuksen neuvotteluprosessista.

Yritykset, jotka käytännössä toteuttavat asetettavia tavoitteita, tarvitsevat pohjaksi pitkäjänteistä ja johdonmukaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että vuoden 2030 tavoitteista keskustellaan viimeistään nyt, kun aikaa tavoitevuoteen on jäljellä enää 16 vuotta. Energiainvestointien näkökulmasta se on hyvin lyhyt aika.

Mitä tulee itse tavoitteisiin, on hyvä, että erilaisilla jäsenmailla säilyisi joustavuus toteuttaa päästövähennyksiä kukin omiin vahvuuksiinsa nojaten. Maakohtaisesta uusiutuvan energian tavoitteesta luopuminen on tässä mielessä ymmärrettävää erityisesti päästökauppasektorilla, sähkön ja lämmön tuotannossa.

Päästökauppasektorin ulkopuolella, kuten liikenteessä, on sen sijaan välttämätöntä ottaa käyttöön selkeät, mutta teknologianeutraalit ohjauskeinot, jotta haastavat päästövähennystavoitteet saavutetaan. Erillinen, sitova liikenteen uusiutuvan energian tavoite on näistä tärkein.

Jatkamalla liikenteen uusiutuvan energian tavoitetta vuoteen 2030 EU maiden päämiehet antaisivat hyvin käynnistyneelle EU:n biopolttoaineteollisuudelle selkeän signaalin, että alan kannattaa edelleen investoida uusiin tuotantolaitoksiin. Elinvoimainen biopolttoaineteollisuus hyödyttää kansantaloutta, sillä biotalous luo uusia työpaikkoja, parantaa vaihtotasetta ja kerryttää vientituloja.

Nykyisenkaltaiset polttomoottoriajoneuvot tulevat olemaan hallitsevassa asemassa vielä pitkälle vuoden 2030 jälkeen. Komission 2030 paketin yhteydessä teettämässä selvityksessä arvioidaan, että öljytuotteiden osuus henkilöautojen energiankulutuksesta on vielä vuonna 2050 yli 80 prosenttia.

Tosiasiassa kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat ainoa nykyiseen jakeluinfrastruktuuriin ja autokantaan soveltuva - ja siten kustannustehokkain - ratkaisu korvaamaan öljytuotteita ja vähentämään öljyriippuvuutta. Energiatehokkuuden ohella biopolttoaineilla on jo nykyisin merkittävä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä, joten ei ole mitään syytä katkaista tätä hyvin alkanutta kehitystä.  

Maaliskuu 2014

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto