Syyskuu 2014

Globaali hiilen hinnoittelu avuksi ilmastonmuutoksen hillintään

Yli 120 maan johtajat kokoontuvat 23. syyskuuta New Yorkiin ilmastohuippukokoukseen YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin koollekutsumana. Suomen puheenvuoron kokouksessa pitää presidentti Sauli Niinistö.

Kokouksen tarkoituksena on vauhdittaa maiden poliittista sitoutumista YK:n ilmastosopimusneuvotteluihin, jotka tähtäävät globaalin ilmastosopimuksen syntymiseen ensi vuoden joulukuussa Pariisissa pidettävässä 21. osapuolikokouksessa, COP21:ssä.

Nyt pidettävä ilmastohuippukokous on Kööpenhaminan laihoin tuloksin päättyneen ilmastokokouksen jälkeen eli viiteen vuoteen ensimmäinen näin laajan mittakaavan tapaaminen, jossa hahmotellaan uusia avauksia ja aloitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Maailmanpankki on tehnyt huippukokoukselle aloitteen hiilen hinnoittelemiseksi. Perusteluna on se, että jo pitkään jatkuneet ja tahmeat ilmastoneuvottelut ovat lisänneet kansainvälisten markkinoiden epävarmuutta. Tämä pitää paikkansa, sillä eri maiden teollisuus on eriarvoisessa asemassa, kun hiilen hinnoittelumekanismeja on otettu käyttöön vaihtelevasti eri puolilla maailmaa.

EU:n päästökauppamekanismi on toistaiseksi laajin hiilimarkkina maailmassa. Se on herättänyt EU-maiden yrityksissä kiivasta keskustelua ”teollisuuden hiilivuodosta” sellaisiin maihin, joissa teolliseen toimintaan ei kohdistu mitään lisäkustannuksia. Maailmanpankin näkemys on, että globaali hiilen hinnoittelujärjestelmä poistaisi nämä ongelmat ja vahvistaisi yksityisen sektorin luottamusta investointien lisäämiseen.

Joka tapauksessa on selvää, että yksityisen sektorin mukanaolo on elintärkeää: ilmastonmuutosta ei pystytä hidastamaan ilman laajaa teknologista, taloudellista ja institutionaalista muutosta kohti vähähiilisyyttä. Globaali hiilen hinnoittelu toimisi siis hyvänä draiverina myös suomalaisen cleantechin, kuten korkealaatuisten biopolttoaineiden, kysynnän kasvattamiseksi maailmanlaajuisesti.

Suomalaiset toimijat ovat lähteneet laajasti tukemaan Maailmanpankin aloitetta. Sitra ja suomalaisten kärkiyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Council haastavat kaikki suomalaisyritykset mukaan.

Maailmanpankin aloitteesta voi lukea täältä: http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon

Syyskuu 2014

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto