Heinäkuu 2013

Liikenteen EU-asioista neuvotellaan heinäkuussakin

Perinteisesti Suomessa on hiljennytty viettämään kesälomaa juhannuksesta lähtien - tai viimeistään heinäkuun alkupuoleen mennessä.

EU-jäsenyyden myötä tähän tuli muutos, kun Keski-Euroopan eritahtinen kesäloma-aikataulu pisti suomalaisen perinteen uusiksi. Juhannuksesta siellä tuskin on kuultukaan ja heinäkuu on EU-elimissä yksi vuoden kiireisimmistä kuukausista, onhan se virkamiesten viimeinen mahdollisuus putsata pöytä ennen ”oikeaa” lomakuukautta eli elokuuta.

Neuvoston puolella heinäkuu on puolivuosittain vaihtuvan puheenjohtajuuden saumakohta. Tätä kirjoitettaessa Irlanti teki inventaariota puheenjohtajakautensa tuloksista ja seuraava puheenjohtajamaa Liettua valmistautui kuumeisesti viestikapulan vaihtoon ja heinäkuun alussa alkavaan puheenjohtajuuskauteensa.

Voi siis todeta, että vanha tapa ”Suomi on kiinni heinäkuussa” on historiaa. Tänäkin vuonna lukuisat EU-asioiden kanssa tekemisissä olevat eri alojen asiantuntijat ja neuvottelijat puurtavat töissä läpi heinäkuun ja lomailevat ainakin osittain vasta myöhemmin Keski-Euroopan tahtiin.

Näin tekevät myös biopolttoaineiden kestävyyskysymysten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin kanssa painivat virkamiehet, sillä Liettua on ajoittanut useita tärkeitä työryhmäkokouksia molemmista aiheista heinäkuun loppupuoliskolle.

Biopolttoaineiden kestävää tuotantoa ja epäsuoria maankäytön muutoksia tarkasteleva nk. ILUC-ehdotus on Suomelle erittäin tärkeä. Neuvottelutilanne on varmasti vielä kesän jälkeenkin niin auki, että vaaka voi heilahtaa Suomen näkökulmasta kumpaan äärilaitaan tahansa: joko hyvään tai huonoon lopputulokseen.

Pöydällä olevan Irlannin esittämän kompromissin jälkeen ei ole toistaiseksi esitetty muita varteenotettavia ehdotuksia, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisin avauksin Liettua lähtee viemään asiaa eteenpäin omalla kaudellaan.

Liettua aikoo tarttua rivakasti myös vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuria koskevaan direktiiviehdotukseen. Komission keväällä antama ehdotus on laadittu hyvin pitkälle Keski-Euroopan näkökulmasta, mutta se sisältää kuitenkin paljon maakohtaisia velvoitteita myös Suomelle. Siksi on tärkeää ymmärtää asian vaikutukset perin pohjin ennen lopullisia päätöksiä.

Joka tapauksessa on hienoa, että suomalaisen virkamieskoneiston edustajat ovat edellä mainituissa asioissa hereillä ja aktiivisia ja suostuvat lomailemaan vasta elokuussa – joka on itse asiassa paras lomakuukausi, jos viettää aikaansa meren äärellä!

Lämmintä kesää kaikille!

Heinäkuu 2013

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto