Lokakuu 2013

Energiatehokkuus kannattaa - eläköön energiansäästö!

Öljylämmityksen energiankäytön tehostaminen on järkevää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja samalla säästyy lämmittäjän euroja. Tätä sanomaa tuodaan esiin myös lokakuun valtakunnallisella energiansäästöviikolla.

Meillä Suomessa energiatehokkuussopimukset ovat osoittautuneet toimivaksi välineeksi energiatehokkuuden edistämisessä. Ne ovat keskeinen työkalu EU:n asettamien energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa.

Öljyalalla on voimassa valtiovallan kanssa solmittu, vuoteen 2016 ulottuva Höylä III -energiatehokkuussopimus. Sen puitteissa neuvotaan öljylämmittäjiä energiatehokkuuteen tarjoamalla tietoa lämmitysjärjestelmän kehittämisestä ja energiansäästökeinoista.

Öljylämmittäjä pystyy tekemään talostaan energiatehokkaan, säästämään energiaa ja osallistumaan ilmastotalkoisiin pitämällä lämmitysjärjestelmän hyvässä kunnossa ja käyttämällä öljyn rinnalla uusiutuvaa energiaa.

Öljyn kulutusta pienentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää energiansäästöä syntyy, kun nykyisiin öljylämmityslaitteisiin yhdistää lisäksi uusiutuvaa energiaa kuten puuta, lämpöpumpputekniikkaa ja aurinkolämpöä.

Pientalossa voi säästää vuositasolla 15-30 % lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, että aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein talon tarpeiden mukaan.

Energiankulutusta vähentävät niin ikään tarpeen mukainen rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.

Öljylämmittäjät ovatkin jo onnistuneet vähentämään öljynkulutusta merkittävästi. Öljylämmityskiinteistön keskimääräinen öljyn vuosikulutus laski kymmenessä vuodessa noin 2900 litrasta noin 2300 litraan, ja samansuuntainen kehitys näyttää jatkuvan.

Öljyalan Palvelukeskus muistuttaa energiansäästöviikolla lämmittäjiä siitä, että on järkevää käyttää energiaa vastuullisesti ja välttää energian tuhlausta. Öljylämmittäjien omilta sivuilta www.oljylammitys.fi löytyy osio, joka valottaa öljylämmittäjän säästökeinoja.

 

Lokakuu 2013

Eero Otronen
erityisasiantuntija
Öljyalan Palvelukeskus