Syyskuu 2013

Liikenteen biovelvoite hyvä keino päästöjen vähentämiseksi tulevaisuudessa

Taas on todistettu, että aika rientää todella vauhdilla: tuntuu kuin vasta eilen olisi keskusteltu EU:n kuuluisasta kolmesta energia-ja ilmastopoliittisesta tavoitteesta eli ”20-20-20 vuonna 2020”. Silti komissio valmistelee jo tavoitteita ja tiekarttaa vuodelle 2030.

Prosessi on käynnistynyt julkisella konsultaatiolla, jossa eri tahoja on pyydetty arvioimaan nykyisten tavoitteiden ja instrumenttien toimivuutta. Keväällä 2014 järjestetään kilpailukykyasioihin keskittyvä huippukokous, jossa ministerit keskustelevat myös energia- ja ilmastopolitiikan vaikutuksista EU-alueen kilpailukykyyn. Huomaa siis, että talouden alavire pakottaa linkittämään kilpailukykyaspektin tiiviimmin päätöksentekoon ja arvioimaan energia- ja ilmastopolitiikkaa myös tästä näkökulmasta.

Suomi on lähtenyt vuoden 2030 energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevassa konsultaatiovastauksessaan siitä, että EU:n tulisi asettaa ainoastaan yksi sitova tavoite vuoteen 2030 kolmen tavoitteen sijaan. Näin varmaan päästökaupan puolella onkin järkevää tehdä; päästökauppa on riittävä ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi.

Päästökauppasektorin ulkopuolella, kuten liikenteessä ja rakentamisessa, tarvitaan kuitenkin useita erilaisia instrumentteja päästövähennysten aikaansaamiseksi. Esimerkkejä hyvistä ja toimivista instrumenteista ovat erilaiset määräykset, kuten rakentamismääräykset, CO2-perusteinen vero-ohjaus, vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ja teknologianeutraalit tuet.

Liikenteen päästöjen vähentämisessä erittäin kustannustehokkaaksi instrumentiksi on osoittautunut erillinen liikenteen polttoaineille asetettu uusiutuvan energian tavoite, joka on toteutettu biovelvoitteena.

Tällainen ohjaus luo pitkän aikavälin ennustettavuutta ja hyvän investointiympäristön biopolttoaineteollisuudelle. Elinvoimainen biopolttoaineteollisuus taas hyödyttää koko kansantaloutta, sillä biotalous luo uusia investointeja ja työpaikkoja, parantaa Suomen vaihtotasetta ja kerryttää vientituloja. Näin hyvä instrumentti kannattaa pitää myös vuoden 2030 energia- ja ilmastopoliittisessa työkalupakissa mukana!

 

Syyskuu 2013

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto