Tätä mieltä - tammikuu 2013

Ei kaikkea yhden kortin varaan

Suomi on yksi vähiten öljyriippuvaisista kehittyneiden teollisuusmaiden eli OECD-maiden joukossa. Maassamme on toteutettu pitkäjänteistä energiapolitiikkaa, jonka ansiosta käytössä on monipuolinen energiavalikoima.

Vastakkainasettelu eri energialähteiden välillä ei ole kansallisten etujemme mukaista. Esimerkiksi fossiilisia polttoaineita ja uusiutuvaa energiaa tarvitaan jatkossakin rinnakkain.

Tämä olisi muistettava myös pientalojen lämmityksessä, ettei kehitys  vahingossa - tai tietoisesti - mene suuntaan, jossa pelimerkit pannaan vain yhden kortin varaan. Tuo kortti saattaisi olla sähkö ja siihen perustuvat lämmitysjärjestelmät. Suoran sähkölämmityksen suosio on tosin hiipunut uudisrakentamisessa, mutta valtaosaan uusista pientaloista tulee jokin sähköön perustuva lämmitysjärjestelmä. Tämä vaatii ylimääräistä sähkön tuotantokapasiteettia nimenomaan lämmityskaudella ja oikeuttaa kysymään, onko näin yksipuolinen kehityssuunta järkevä.

Öljylämmityksen osuus pientalokannasta on nyt runsaat 20 %. Erinomaisella hyötysuhteella toimiva talokohtainen öljylämmitys varmistaa osaltaan, että niukka sähkön huipputuotantokapasiteetti riittää muihin tarpeisiin. Nykyisellään öljylämmityksen voidaan katsoa leikkaavan sähkön huipputehontarvetta 2000 MW, eli öljylämmitys toimii tärkeänä lämmityskauden kulutushuippujen leikkaajana.  

Jos nykyinen öljylämmityskanta korvattaisiin kerralla jollakin toisella lämmitysmuodolla, todennäköisin vaihtoehto olisi jokin sähköön perustuva järjestelmä kuten lämpöpumput. Tämä vaatisi vaihtoehdoista riippuen noin 1000-2000 MW lisää sähkön huipputuotantokapasiteettia. Määrä vastaa vähintään yhtä, jopa kahta tavanomaista ydinvoiman tuotantoyksikköä. 

Kun tilanne on tämä, pitäisi myös uudistuotannossa huolehtia siitä, että käytössä on vastakin useita energialähteitä. Tilanne puoltaa vahvasti myös sitä, että vielä remontin tarpeessa olevaa öljylämmitystalokannan osaa uudistetaan ja tarvittaessa täydennetään parhaalla taloudellisesti toteutettavalla, uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä teknologialla.

Öljylämmitystä uudistettaessa yksi hyvä ratkaisu voi olla energiavaraaja, joka mahdollistaa nykyaikaisen energiatehokkaan hybridiratkaisun. Tällöin lämmityskaudella voi hyödyntää säiliössä olevaa nestemäistä polttoainetta ja muina aikoina soveltuvaa uusiutuvaa energiaa, jopa uusiutuvaa sähköä, kun sitä on saatavilla.

(Näkökulma-kirjoitus Lämmöllä-lehdessä 1/2013)

 

Tammikuu 2013

Pekka Huttula
varatoimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto