Blogi
| 08.08.2016

Fiksu vaihtaa vanhan uuteen!

Keskustelut lämmittäjien kanssa muun muassa rakennusmessuilla ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että lukuisat öljylämmittäjät osaavat todella säästää energiaa ja pärjäävät jopa selvästi pienemmällä öljynkulutuksella kuin keskimääräiset arviot kertovat.

Monilla vuosikulutus on 1500–2000 litraa. Alle tuhannella litralla selviävät monet, jotka talvella käyttävät kaksoispesäkattilaa aktiivisesti puulla lämmittämiseen ja he, joilla on lämpöpumppu öljykattilan rinnalla.

Vaan mikä mättää? Vastaus: ne liian vanhat öljykattilat, joita vielä on käytössä.

Öljylämmitystä on päälämmitysmuotona erityisesti 1960- ja 1970-luvun taloissa. Vuosien kuluessa 1960-luvun kattilat on jo uusittu, mutta käytössä on edelleen 1970-luvulla asennettuja valurautakattiloita.

Vanhat, 35-45 vuotta palvelleet kattilat kannattaa ehdottomasti vaihtaa nykykattiloiksi. Vanha kattila voi tuntua sinänsä toimivalta, mutta se ei kuitenkaan täytä tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia eikä edistä energiansäästöä. Nyt on siis korkea aika pistää kattilaremontit käyntiin: fiksu vaihtaa vanhan uuteen!

Nykyisen energiatehokkuussopimuksen Höylä III:n viimeinen toimintavuosi on meneillään. Kaikkiaan lähes 20 vuoden mittaisen energiatehokkuusohjelman aikana on öljylämmitystaloissa saavutettu merkittävä energiansäästö, kun järjestelmiä on päivitetty ja huollosta on huolehdittu ajallaan. Tästä kuuluu suuri kunnia kaikille öljylämmittäjille!

Ja energiatehokkuustyö jatkuu. Öljy- ja biopolttoaineala on neuvottelut valtiovallan kanssa uuden energiatehokkuussopimus Höylä IV:n vuosiksi 2017–2025. Sopimuksessa asetetaan tavoitteet myös taloudelliselle ja ympäristövaikutusten kannalta hyödylliselle uusiutuvan energian käytölle öljylämmityskiinteistöissä. Öljylämmityksen osalta päästään hallitusohjelman tavoitteisiin öljyn kotimaan käytön vähentämisestä ja uusiutuvien energioiden käytön lisäämisestä ilman radikaaleja toimenpiteitä.

Eero Otronen
erityisasiantuntija
Öljyalan Palvelukeskus