Blogi
| 15.05.2017

Liikenteen energiakeskustelu vilisee faktoideja

Faktoidi eli faktan näköinen väite saattaa olla monelle vieras käsite. Faktoidi muistuttaa erehdyttävästi faktaa, vaikka kyseessä on harhaluulo ja faktojen vääristely tarkoitushakuisesti. Itselläni huomio on kiinnittynyt liikenteen energiakeskustelussa runsaasti esiintyviin faktoideihin, joista seuraavassa pari esimerkkiä.

Faktoidi 1: ”Sähköautot ovat nollapäästöisiä”. Tarkalleen ottaen tämä on fakta nykyisen autojen päästölaskennan valossa, jossa autojen päästöt mitataan niin sanotusti ”pakoputken päästä”. Väite muuttuu kuitenkin faktoidiksi, jos sitä käytetään esimerkiksi sähköautojen ja biopolttoainetta polttoaineenaan käyttävän polttomoottoriauton päästöjen vertailuun.

Fakta on, että uusiutuvaa dieseliä käyttävä dieselauto peittoaa päästöiltään sähköauton, kun päästöjä verrataan ottaen huomioon sekä polttoaineen ja energian että itse ajoneuvon päästöt.  

Erilaisten autojen ja polttoaineiden ja voimanlähteiden faktapohjainen vertailu olisi mahdollista, jos siirryttäisiin käyttämään autojen päästöjen laskennassa hiilidioksidin mittaamisen sijaan energiatehokkuuden mittaamista (eli gCO2/km sijasta energiatehokkuutta mittaavaa MJ/km) sekä polttoaineiden eli käytetyn energian osalta mittaamaan tuotettuja hiilidioksidipäästöjä (gCO2/MJ). Edellä mainitut yhteenlaskettuna saataisiin vertailukelpoiset ”well-to-wheels” -päästöt eri vaihtoehdoille eli mukaan tulisi koko ketju polttoaineen tuotannosta autoon.

Faktoidi 2: ”Dieselautot ovat saastuttavia”. Viime aikoina kiivaana käydyssä keskustelussa on mukana sekä faktoja että faktoideja.

On totta, että vanha dieselautokanta aiheuttaa runsaasti haitallisia pienhiukkas- ja typenoksidipäästöjä. Toisaalta uusien EURO 6 -moottorilla varustettujen dieselien päästöt ovat murto-osa vanhojen autojen päästöistä uudenaikaisten pakokaasupuhdistusmenetelmien ansiosta.

Tämän perusteella dieselautokannan päästöjä voitaisiin tehokkaimmin vähentää, jos liikenteessä korvattaisiin paljon ajavat, vanhimmat dieselautot uudemmalla teknologialla. Julkisuudessa väläytetyille kategorisille dieselautokielloille ei sen sijaan ole mitään tarvetta tai faktapohjaisia perusteluja.

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala ry