Blogi
| 05.10.2016

Näkymätöntä - mutta silti tuloksia tuottavaa

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen voi helposti tuntua asialta, joka ei suoraan liity meidän tavallisten kansalaisten arkiseen elämään. Kuitenkin juuri hyvinkin pienillä ja arkipäiväisillä keinoilla me kaikki voimme omalta osaltamme edistää tavoitteisiin pääsemistä.

Viikolla 41 vietetään taas valtakunnallista energiansäästöviikkoa. Energiatehokkuuden parantaminen on oiva keino ottaa askelia ympäristön kannalta oikeaan suuntaan. Ja kaiken lisäksi se hyödyttää myös kukkaroa!

Öljylämmityskiinteistöjen asukkaat ovat jo vuosikausia tehneet erityyppisiä toimia, joilla lämmitysjärjestelmien energiatehokkuus on parantunut huomattavasti. Tämä lämmittäjien tekemä energiatehokkuustyö jää kuitenkin helposti näkymättömiin: nyt haluan nostaa sen esille ja esittää sille ansaitut kiitokset!

Energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämistä koskeva vapaaehtoinen sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla jo vuonna 1997. Lähes parinkymmenen vuoden mittaisen energiatehokkuusohjelman aikana on öljylämmityskiinteistöissä saavutettu merkittävä energiansäästö, kun järjestelmiä on päivitetty ja huolehdittu huolloista ajallaan.

Positiivisia tuloksia tuottanut öljyalan energiatehokkuustyö jatkuu edelleen. Ensi vuonna käynnistyvä seuraava energiatehokkuussopimus Höylä IV allekirjoitetaan 14. lokakuuta.

Sopimuksella edistetään jatkossakin öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteisiin kuuluu, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.

Uskon, että myös uuden Höylä-sopimuksen aikana öljylämmittäjät jatkavat aktiivisesti toimia energiatehokkuuden parantamiseksi edelleen. Öljylämmityksen osalta tullaankin saavuttamaan hallitusohjelman tavoitteet öljyn kotimaan käytön puolittamisesta ja uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ilman radikaaleja lisätoimia.

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala