Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

ACEA

The European Automobile Manufacturers Association, Euroopan autoteollisuuden järjestö, www.acea.be

ACEA-luokitus

Moottoriöljyjen eurooppalainen luokitus, jossa on kolme ryhmää A, B ja E. Kirjaimet kertovat luokituksen bensiinimoottoriöljyihin (A), kevyisiin dieselmoottoriöljyihin (B) ja raskaisiin dieselmoottoriöljyihin (E). Luokitustasot (1-3) ja luokituksen saamisvuosi ilmaistaan numeroilla kirjaimen perässä, esim. A1-96.

AdBlue

Ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä valmistetun AdBlue-liuoksen (kauppanimi) avulla vähennetään typenoksidien päästöjä uusissa dieselautoissa, joissa on SCR-järjestelmä. Järjestelmä perustuu Euro 6 -standardin mukaisiin päästövaatimuksiin, joita on sovellettava uusiin dieselautoihin. SCR eli Selective Catalytic Reduction tarkoittaa valikoivaa katalyyttistä pelkistystä. Auton katalysaattori pelkistää pakokaasujen typenoksidit typeksi ja vedeksi. Toiminta vaatii AdBlue-liuosta, jota suihkutetaan pakokaasun sekaan ennen kuin se kulkee katalysaattoriin. Liuosta laitetaan auton erilliseen AdBlue-säiliöön. Säiliön täyttöaukko on tavallisesti polttoainetankin korkin vieressä. Jos erillistä säiliötä ei ole, liuosta ei voi käyttää. Liuos ei ole polttoaineen lisäaine.

ADR

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus; European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.

Auto- ja Tieforum (ATF)

Yhteiskunnan eri tahoja edustavien järjestöjen yhteisö pyrkii yhteistyössä edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä muistuttaen, että hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet ja tavarankuljetuksen edellytykset ovat yhteiskunnan perustekijöitä. Verkkosivut

Automaattiasema

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastoinnissa huolto- ja jakeluasema on myyntipiste, jossa on pääasiassa polttonesteiden myynnissä toimivaa henkilökuntaa, jolla hyväksytään maksuvälineenä öljy-yhtiön luottokortti ja jolla on saatavissa autoon myös mm. ilmaa ja vettä. Huoltoasemalla on lisäksi huoltohalli ja -palveluja. Asema, jossa on henkilökuntaa ja enintään pesuhalli, on jakeluasema. Automaattiasema on jakelupiste, jossa maksutapahtuma on täysin automatisoitu ja jossa ei ole maksupistettä sisätiloissa. Erikseen tilastoidaan veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet (D-pisteet) ja muut jakelupisteet.