Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Barreli (b tai bbl)

Raakaöljymarkkinoiden tilavuusmittayksikkö (= tynnyri). 1 barreli raakaöljyä = 158,99 litraa = noin 0,137 tonnia = noin 0,159 m3. Lyhenteitä: b/d tai bbl/d = yhden päivän aikana tuotettu tai kulutettu öljymäärä, bbl/d x 50 = tonneja/vuosi.

Bensiini

Nestemäinen öljynjalostustuote. Koostuu enimmäkseen hiilivedyistä, joiden tislausalue on 30-210 °C. Erittäin helposti syttyvä ja helposti haihtuva hiilivetyjen seos, josta vapautuu hiilivetyhöyryjä niinkin alhaisissa lämpötiloissa kuin -45 °C. Tämän vuoksi bensiiniä pyritään mahdollisimman pitkälle käsittelemään vain suljetuissa järjestelmissä, jolloin höyryjen haitalliset vaikutukset minimoituvat. (Ks. kohta E: E10-ja E5-bensiini)

Bi-fuel vehicle

Auto, joka pystyy käyttämään kahta polttoainetta, tyypillisesti bensiiniä ja kaasua

Biodiesel

Yleisnimitys perinteiselle 1. sukupolven kasviöljypohjaiselle dieselpolttoaineelle, joka valmistetaan kasviöljyistä vaihtoesteröimällä (rasvahappojen metyyliesterit). Ei ole hiilivety. Ks. myös FAME.

Biopolttoaineet ja bionesteet

EU-direktiivissä (2009/98/EY) biopolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta. Bionesteillä tarkoitetaan samassa direktiivissä biomassasta muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten (lämmitys mukaan lukien) tuotettuja nestemäisiä polttoaineita.

Bitumi

Raakaöljyn tislauksen raskain jae. Väriltään mustaa eli kuuluu ns. mustiin öljytuotteisiin. Normaalilämpötiloissa kiinteä tai puolikiinteä aine, mutta korkeissa lämpötiloissa paksu neste. Bitumi sekoitetaan usein käsitteeseen piki, joka on kivihiilitervatuote. Bitumin tartuntakyky on hyvä ja se on sitkeää, joten se on hyvä sideaine. Asfaltti on bitumin ja kiviaineksen seos.  Bitumituotteita ovat tislattu bitumi, puhallettu bitumi, bitumiliuokset, bitumiöljyt ja bitumiemulsiot.

BTL (biomass-to-liquids)

BTL, biomass-to-liquids, kiinteästä biomassasta valmistettu synteettinen biopolttoaine

Bunkkeri (bunker)

Laivan omaan käyttöön tarkoitettu polttoaine.