Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

CEN - Comité Européen de Normalisation, The European Committee for Standardization

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö. Järjestön tavoitteena on helpottaa liiketoimintaa Euroopan tasolla poistaen kaupan esteitä. Tehtävänä on tuottaa vapaaehtoisuuteen perustuvia eurooppalaisia standardeja ja teknisiä spesifikaatioita kaikilla teollisuuden aloilla pois lukien sähkötekniikka ja telekommunikaatio. Järjestön jäseninä 31 kansallista standardointiyhteisöä. www.cen.eu

Concawe – Conservation of Clean Air and Water in Europe - The Oil Companies’ European Association for Environment, Health and Safety in Refining and Distribution

Environmental Science for the European Refining Industry. Vuonna 1963 perustettu järjestö, joka on keskittynyt öljyalan tutkimustoimintaan. Aiheet liittyvät ympäristökysymyksiin, terveyteen liittyviin kysymyksiin ja turvallisuuskysymyksiin. Jäseninä on suurin osa Euroopassa toimivista öljy-yhtiöistä. www.concawe.eu

COP-kokoukset

Tietyin väliajoin kokoontuva, ilmastonmuutosta käsittelevä YK:n kansainvälinen kokous, lyhennelmä sanoista “The Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change”.