Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Dieselöljy

Nestemäinen öljynjalostustuote, kuuluu ns. keskitisleisiin. Koostuu enimmäkseen hiilivedyistä, joiden tislausalue on 160-360 °C. Käytetään dieselmoottoreiden polttoaineena mm. tieliikenteen raskaammassa kalustossa ja dieselhenkilöautoissa. Valmistetaan kesä- ja talvilaatuja. Talvilaatuja on pakkasenkesto-ominaisuuksiltaan erilaisia eri käyttöolosuhteisiin, myös ns. arktista laatua. Dieselöljyn kylmäominaisuuksia kuvaavat samepiste ja suodatettavuuslämpötila. Samepiste on lämpötila, jossa parafiiniset hiilivedyt alkavat kiteytyä ja tuotteen väri muuttuu sameaksi. Parafiinikiteet voivat tukkia polttoainesuodattimen. Tämä johtaa tehon laskuun tai moottorin pysähtymiseen. Häiriötön toiminta riippuu myös ajoneuvon polttoainejärjestelmän rakenteesta. Suodatettavuuslämpötila kuvaa alinta dieselkaluston käyttölämpötilaa hyvin huolletuissa ajoneuvoissa.

Drop-in -polttoaine

Termillä drop-in -polttoaine tarkoitetaan liikenteessä polttoaineita, jotka sopivat ”heittämällä” olemassa olevaan jakelujärjestelmään ja olemassa oleviin ajoneuvoihin, eli kumpaankaan ei tarvitse tehdä muutoksia drop-in -polttoainetta varten.

Dual-fuel vehicle

Auto, joka käyttää kahta polttoainetta samanaikaisesti, tyypillisesti dieselpolttoainetta ja kaasua