Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

FAME (fatty acid methyl ester), biodiesel

Biodieselkomponentti. Kuuluu ns. ensimmäisen sukupolven perinteisiin biodieseleihin. Yleinen Keski-Euroopassa. FAME-dieselkomponenteista käytetään myös yleisnimeä biodiesel. Sen sekoitussuhde fossiiliseen dieseliin on Euroopassa rajattu (enintään 7 tilavuusprosenttia). Kemiallisesti FAME on rasvahapon metyyliesteri, joka sisältää happea. Tällaisia estereitä on erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta rasvasta tai öljystä ne on valmistettu. Käytössä usein myös lyhenne RME (rypsimetyyliesteri). Ks. myös HVO-diesel eli uusiutuva diesel.

Flex-fuel vehicle

Auto, joka pystyy käyttämään joustavasti bensiiniä tai korkeaseosteista etanolipolttoainetta

FQD – Fuel Quality Directive

Polttoainedirektiivi säätelee Euroopassa käytettävän bensiinin ja dieselpolttoaineen laatuvaatimuksia ympäristö- ja terveysnäkökohtien perusteella. Määrittelee lisäksi tavoitteet siitä, kuinka tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää ja seurata.

FuelsEurope

Järjestö edustaa eurooppalaisia öljynjalostukseen ja öljytuotteiden markkinointiin erikoistuneita yhtiöitä. Tavoitteena on vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön liittyen turvalliseen ja kestävään polttoaineiden tuotantoon, tarjontaan ja käyttöön.  www.fuelseurope.eu

Futuurimarkkinat

Markkinat, joilla osapuolet tekevät tavaroita tai arvopapereita koskevia osto- tai myyntisopimuksia. Ne toteutetaan tiettynä päivänä sopimushetkellä sovittuun hintaan. Raakaöljyn ja öljytuotteiden kansainvälisessä kaupassa pyritään ennakoimaan mahdolliset hinnan nousut ja varastotappiot, joten kauppoja tehdään normaalin fyysisen öljykaupan lisäksi myös futuurimarkkinoilla eli "paperilla" tulevaisuutta varten.