Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Lentobensiini

Lentokonebensiini muistuttaa ominaisuuksiltaan moottoribensiiniä, mutta on korkeaoktaanisempaa eikä yhtä helposti haihtuvaa. Lentobensiini on lyijytettyä ja sitä käytetään pienlentokoneissa. Vrt. lentopetroli (alla).

Lentopetroli

Petroli, jota käytetään lentokoneiden suihkuturbiinien polttoaineena. Vrt. lentobensiini (yllä).

LIPASTO-laskentajärjestelmä

Suomessa liikenteen pakokaasupäästöjä ja energiankulutusta seurataan VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmällä. Sen pääosat ovat neljän liikennemuodon ja työkoneiden päästömallit (päästöjen inventointi) sekä liikennevälineiden ja työkoneiden yksikköpäästökertoimet. LIPASTO-järjestelmä sisältää liikenteen päästöt aikasarjana vuosille 1980-2011 sekä ennusteen vuoteen 2031 asti. lipasto.vtt.fi

Liuotin

Liuotin on yleisnimi suurelle joukolle kemiallisesti hyvinkin erilaisia puhdistus- ja raaka-aineita. Hiilivetypohjaiset liuottimet ovat suurin liuottimien ryhmä. Yleisimmät tuotteet tunnetaan kauppanimillä "white spirit", mineraalitärpätti, lakkabensiini ja raskasbensiini. Nämä ovat hiilivetyliuottimia. Hiilivetypohjaisten liuottimien suurin käyttökohde on maaliteollisuuden maaleissa, lakoissa ja puunsuoja-aineissa ja niitä käytetään myös näiden tuotteiden ohentamiseen ja mm. puhdistusaineina.

Liuskeöljy ja -kaasu

Liuskeöljyllä (shale oil) tarkoitetaan öljyliuskeesta ja kaasuliuskeesta tuotettavia keveitä nestemäisiä hiilivetyjä. Liuskeöljyn tuotannossa käytetään horisontaalista (vaakasuoraa) porausta ja ns. vesimurrosta (fracking). Tuotanto on usein yhteistuotantoa liuskekaasun (shale gas) kanssa samoista esiintymistä. Fracking-tekniikalla (hydraulic fracturing) murretaan veden, hiekan, kemikaalien ja kovan paineen avulla öljyliusketta tai hiekkakiveä noin kahden kilometrin syvyydellä maan alla. Liuskeöljystä puhuttaessa esiintyy mm. englanninkielinen termi light tight oil (LTO).

LPG (liquefied petroleum gas), nestekaasu

Kaasuseos. Pääkomponentit propaani, propeeni, butaani tai buteiini. Suomessa pullotettu kotitalousnestekaasu on aina propaania, joka soveltuu käytettäväksi myös talvella. Butaania käytetään mm.tupakansytyttimissä ja pienissä kertakäyttöisissä kaasurasioissa. Teollisuudessa käytetään propaania, butaania tai niiden seosta. Nestekaasu voi olla neste- tai kaasumuodossa. Sitä varastoidaan ja kuljetetaan nestemäisenä, jolloin se on väritöntä ja muistuttaa vettä. Nestekaasun pitäminen nestemäisenä vaatii säilyttämistä tiiviissä, paineen kestävässä säiliössä. Polttoaineena laitteissa sitä käytetään kaasumaisena. Koska nestekaasu on väritöntä, mautonta ja hajutonta, siihen on lisätty hajustetta mahdollisen vuodon havaitsemiseksi. Nestekaasun etuja ovat mm. korkea energiasisältö, korkea palamislämpötila, puhdas palaminen ilman savua ja nokea, liekin portaaton säädettävyys, nopeatehoisuus ja myrkyttömyys. Palaakseen nestekaasu tarvitsee happea ympäröivästä ilmasta. Nestekaasua saadaan öljynjalostuksessa. Se on eri kaasua kuin nesteytetty maakaasu.

Lämmitysenergia Yhdistys (LEY)

Lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita. Toiminnan tarkoituksena on asennusten laadun jatkuva parantaminen ja huoltotoiminnan varmistaminen. Yhdistys toimii myös Tukesin valtuuttamana henkilöarviointilaitoksena ja järjestää öljy- ja kaasualan vastuuhenkilöiden kokeet kaksi kertaa vuodessa. Yhdistys omistaa neuvonta- ja koulutuspalveluja tarjoavan sekä julkaisuja myyvän Suomen Lämmitystieto Oy:n. www.ley.fi

Lämmitysöljy (kevyt polttoöljy)

Kevyt polttoöljy. Keskitisle, jonka tislausalue on noin 180-360 °C. Helposti juoksevaa. Suomessa kevyeeseen polttoöljyyn on lisätty tunnistusaineita (mm. punaista väriä) sen erottamiseksi dieselöljystä, jota koskevat erilaiset veromääräykset. Kevyttä polttoöljyä käytetään kiinteistöjen öljylämmityksessä, polttoaineena teollisuuden kuivaus-, sulatus- ja polttouuneissa sekä tilapäisissä ja siirrettävissä lämmitys- ja kuivauslaitteissa ja dieselmoottoreiden polttoaineena tiealueen ulkopuolella, lähinnä maa- ja metsätaloudessa. Kevyt polttoöljy saa sisältää rikkiä enintään 0,1 painoprosenttia. Suomessa myydään pääosin vain rikitöntä (enintään 0,01 p-% rikkiä sisältävää) kevyttä polttoöljyä, koska sen valmistevero on matalampi. (Ammattikielessä lyhenne POK) Vrt. raskas polttoöljy