Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Moottoribensiini

Moottoribensiini on jalostamon useilta eri jalostusyksiköiltä saatavien bensiinijakeiden, muiden ainesosien ja lisäaineiden seos, joka koostuu tyypillisesti yli 10 komponentista. Sitä käytetään sähköisellä sytytysjärjestelmällä varustetuissa moottoreissa mm. autoissa, veneissä ja moottorikelkoissa. Moottoribensiiniä valmistetaan erikseen kesä- ja talviolosuhteisiin. Tuotteen höyrystymisominaisuudet säädetään valmistusvaiheessa kulloinkin käyttöolosuhteisiin sopiviksi. Oktaaniluku on bensiinin tärkein ominaisuus.

MTBE

Metyylitertiäärinen butyylieetteri eli MTBE on moottoribensiinin tärkein happipitoinen ainesosa, joka parantaa bensiinin palamisominaisuuksia. (Ks. myös TAME)

Mustat tuotteet

Raskaita öljytuotteita, esim. raskas polttoöljy ja bitumi, kutsutaan usein raskasöljytuotteiksi tai mustiksi tuotteiksi.

Muuntokertoimet

Energiayksikköjen välillä:


  toe MWh GJ
toe   11,63 41,868
MWh 0,08598   3,6
GJ 0,02388 0,2778  

toe: ekvivalentti öljytonni (ks. toe)
MWh: megawattitunti (ks. Wh)
GJ: gigajoule