Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Nestekaasu (LPG, liquefied petroleum gas)

Kaasuseos. Pääkomponentit propaani, propeeni, butaani tai buteiini. Suomessa pullotettu kotitalousnestekaasu on aina propaania, joka soveltuu käytettäväksi myös talvella. Butaania käytetään mm.tupakansytyttimissä ja pienissä kertakäyttöisissä kaasurasioissa. Teollisuudessa käytetään propaania, butaania tai niiden seosta. Nestekaasu voi olla neste- tai kaasumuodossa. Sitä varastoidaan ja kuljetetaan nestemäisenä, jolloin se on väritöntä ja muistuttaa vettä. Nestekaasun pitäminen nestemäisenä vaatii säilyttämistä tiiviissä, paineen kestävässä säiliössä. Polttoaineena laitteissa sitä käytetään kaasumaisena. Koska nestekaasu on väritöntä, mautonta ja hajutonta, siihen on lisätty hajustetta mahdollisen vuodon havaitsemiseksi. Nestekaasun etuja ovat mm. korkea energiasisältö, korkea palamislämpötila, puhdas palaminen ilman savua ja nokea, liekin portaaton säädettävyys, nopeatehoisuus ja myrkyttömyys. Palaakseen nestekaasu tarvitsee happea ympäröivästä ilmasta. Nestekaasua saadaan öljynjalostuksessa. Se on eri kaasua kuin nesteytetty maakaasu.

NGL (natural gas liquids)

NLG, natural gas liquids, eli kaasukondensaatti on öljyn ja kaasun tuotannossa kaasuun dispergoitunut nestemäinen hiilivetyseos, joka erotetaan kaasusta paineistamalla tai jäähdyttämällä. Kaasukondensaatti sisältää yleisimmin etaania ja butaania.