Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Peak oil (öljyhuippu)

Öljyntuotannon yhteydessä esiintyvä termi. ”Peak oil” eli öljyhuippu ei tarkoita öljyn loppumista, vaan hetkeä, jonka jälkeen öljyä ei kyetä geologisten ja fysikaalisten syiden vuoksi tuottamaan enää yhtä paljon kuin aiemmin eli tuotanto alkaa vähentyä. Useat arviot ovat lähteneet siitä, että öljyhuippu osuisi vuosien 2012-2020 välille. Varsinainen huippuvuosi tiedetään kuitenkin vasta, kun tuotanto on jo vähentynyt pari vuotta. Uudet öljyesiintymät ja uusi tekniikka voivat siirtää öljyhuippua useita vuosikymmeniä eteenpäin. Tekniikan kehittyminen mahdollistaa myös ns. epätavallisten öljyvarojen (unconventional oil reserves) kuten öljyhiekan hyödyntämisen taloudellisesti kannattavasti.

Petroli

Petrolituotteista tärkein on lentopetroli, jota käytetään lentokoneiden suihkuturbiinien polttoaineena. Lisäksi käytetään valo- ja lämmityspetrolia. Petroli kuuluu ns. keskitisleisiin.

Pienmoottoribensiinit

Valmistetaan rikittömistä, hyvin puristusta kestävistä parafiineistä. Kutsutaan myös alkylaattibensiineiksi, koska valmistuksessa ei käytetä olefiineja, aromaatteja, happiyhdisteitä (esim. etanolia) eikä bentseeniä. Koostumus sellainen, että haihtuma ja pakokaasupäästöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa. Palaa työkoneiden moottoreissa puhtaasti ja tuottaa hengitysalueella vähemmän haitallisia pakokaasuyhdisteitä kuin tavallinen bensiini. Ei höyrysty yhtä helposti kuin tavallinen bensiini. Polttoainejärjestelmää ei tarvitse tyhjentää pitemmänkään käyttötauon ajaksi; tuotteet eivät hartsiinnu tai muuten vanhene. Pienmoottoribensiinejä voidaan käyttää sekä 4-tahtimoottoreissa että 2-tahtityökoneissa yhdessä 2-tahtiöljyn kanssa. Useimmat tuotelaadut noudattavat ruotsalaista bensiinikäyttöisten työkoneiden polttoainestandardia.

Polttoainedirektiivi (FQD)

Säätelee Euroopassa käytettävän bensiinin ja dieselpolttoaineen laatuvaatimuksia ympäristö- ja terveysnäkökohtien perusteella. Lisäksi se määrittelee tavoitteet siitä, kuinka tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää ja seurata.

Primäärienergia

Energia, johon ei ole kohdistunut mitään muunto- tai kuljetusprosesseja, energian tuotannossa käytettyjen energialähteiden energiasisältöjen summa. Esimerkkejä ovat maaperässä oleva öljy, kivihiili ja uraani, puu metsässä, tuuli, aurinkolämpö, maalämpö maassa jne. Primaarienergia käsittää uusiutumattoman ja uusiutuvan energian. Jos molemmat on otettu huomioon, puhutaan kokonaisprimäärienergiasta.

Pyrolyysiöljy

Pyrolyysiöljy (nopeapyrolyysibioöljy) valmistetaan biomassasta, esim. puuperäisestä raaka-aineesta kuten sahanpurusta, hakkeesta tai metsätähteestä. Pyrolyysiöljy on bioneste, jota käytetään polttolaitoksissa korvaamaan raskasta tai kevyttä polttoöljyä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Sitä ei käytetä liikenteessä. Pyrolyysiöljy on koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan täysin erilaista kuin perinteiset nestemäiset polttoaineet. Sen lämpöarvo on noin puolet fossiilisten polttoöljyjen lämpöarvosta. Ulkonäöltään pyrolyysiöljy on ruskeaa, juoksevaa nestettä ja hajultaan tervamainen. Sen tiheys on tyypillisesti 1,2 kg/dm3, joten se on vettä raskaampaa toisin kuin öljy. Suomessa pyrolyysiöljyä tuottaa Fortum Oyj Joensuun voimalaitoksessa.