Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Raakaöljy

Koostuu pääasiassa hiilen (C) ja vedyn (H) yhdisteistä eli ns. hiilivedyistä. On aina usean erilaisen hiilivedyn seos. Sisältää lisäksi muita alkuaineita kuten esim. rikkiä, typpeä, happea ja jonkin verran metalleja. Raakaöljyt ovat erilaisia ja niiden koostumus vaihtelee merkittävästi öljykentittäin ja alueittain.

Raskas polttoöljy

Tislausjäännösöljyä, väriltään mustaa. Tislausalue on yli 350 °C. Erilaisia laatuja, jotka eroavat toisistaan pääasiassa viskositeetin eli juoksevuuden ja rikkipitoisuuden perusteella. Käytetään suurten öljylämmityslaitosten ja voimaloiden, teollisuuden sulatus- ja polttouunien sekä laivojen ja dieselvoimaloiden polttoaineena. (Ammattikielessä lyhenne POR) Vrt. kevyt polttoöljy.

Raskasöljytuotteet

Raskaita öljytuotteita, mm. raskaat polttoöljyt ja bitumit, kutsutaan usein raskasöljytuotteiksi tai mustiksi tuotteiksi.

RED, RES – Renewable Energy Directive, Renewable Energy Sources

Uusiutuvan energian edistämisdirektiivi. Luo Euroopassa yhteiset puitteet sille kuinka uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiankäyttöä edistetään. Se asettaa sitovat kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle ja määrittelee, mikä on uusiutuvaa energiaa ja mitä uusiutuvan energian tuotantoketjun tarkastelussa on otettava huomioon.

Rinnakkaislämmitys, yhdistelmälämmitys, hybridilämmitys

Hybridilämmitys tarkoittaa yhdistelmälämmitysjärjestelmää. Talossa on käytössä kaksi tai useampi lämmitystapa. Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on ostoenergialtaan edullisinta. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voi käyttää useita eri energialähteitä. Öljylämmityksen kanssa yleisimmin käytetyt rinnakkaislämmitysmuodot ovat puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilmasta veteen -lämpöpumppu.

Riskipreemio

Tarkoittaa sijoittajan saamaa lisätuottoa siitä, että hän sijoittaa riskipitoisille osakemarkkinoille, eikä täysin riskittömiin kohteisiin.

Rotterdamin noteeraus

Platt'sin (www.platts.com) julkaisemat eri öljytuotteiden markkinahinnat Lounais-Euroopan spot-kaupoissa. Osa kansainvälistä öljytuotteiden kauppaa on hinnoittelussa sidottu Rotterdamin noteerauksiin. Ks. myös Spot-hinta ja Spot-markkinat.