Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Wattitunti (Wh)

Energian yksikkö, josta yleisesti käytetään kerrannaissuuretta kilowattitunti, kWh (= 1000 Wh). Kevyen polttoöljyn sisältämä lämpöenergia on 10 kWh/l.

WEC - World Energy Council

Maailman Energianeuvosto. Tavoitteena on edistää energian tuotannon ja kulutuksen kestävää kehitystä. Harjoittaa laajasti energia-alan tutkimustoimintaa, järjestää seminaareja sekä julkaisee tutkimuksia ja raportteja. Lähes 100 kansallista komiteaa edustavat yli 3 000:ta jäsenyhteisöä kuten hallitusten, teollisuuden ja asiantuntijaelinten organisaatioita. Suomen WEC-sihteeristönä toimii WEC Finland (ent. Energiafoorumi ry). www.worldenergy.org, www.wecfinland.fi

WEC Finland

Toimii eri energiamuotojen edustajien ja alan intressiryhmien kansallisena yhteistyöelimenä ja energia-alasta käytävän keskustelun mahdollistajana energia-alan vakaan ja kansantaloudellisesti järkevän kehityksen edistämiseksi. Maailman Energianeuvoston eli World Energy Councilin suomalaisjäsen. Jäseninä yrityksiä, järjestöä, tutkimuslaitoksia. wecfinland.fi

WPC - World Petroleum Council

Organisaatio toimii öljy- ja kaasualan kansainvälisenä foorumina. Tavoitteena on edistää maailman luonnonvarojen hallintaa yhteiskunnan hyödyksi. Jäsenistöön kuuluu 60 maata, jotka edustavat yli 95 % maailmanlaajuisesta öljyn ja kaasun tuotannosta ja kulutuksesta. www.world-petroleum.org