Tiedote
| 29.08.2017

Liikennepolttonesteiden verotaakkaa ei voi kasvattaa ostovoimaa vaarantamatta

Öljy- ja biopolttoainealan mielestä budjettiriihessä ei pidä nostaa liikennepolttonesteiden veroja. Veroja on korotettu viimeisen neljän vuoden aikana joka vuosi. Suomessa liikennepolttonesteiden verotus onkin jo nykyisellään EU:n korkeimpia.

-Bensiinin ja dieselin verojen korottaminen heikentää automaattisesti kilpailukykyä ja kansalaisten ostovoimaa ja kohdistuu erityisesti niihin, joilla ei ole vaihtoehtoja oman auton käytölle. Nyt, kun ilmassa on runsaasti esityksiä ja toiveita liikenteen tulevaisuuteen ja erilaisiin tukiin liittyen, tulee ennen kaikkea käynnistää keskustelu veropohjan ja liikenteen verotuksen laajentamiseksi kattamaan nestemäisten polttoaineiden lisäksi myös muut liikenteen käyttövoimat, kuten sähkö, maakaasu ja biokaasu, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Teknologianeutraali verotus, joka perustuu polttoaineen hiilidioksidipäästöön ja energiasisältöön ja koskee kaikkia käyttövoimia, on tulevaisuudessa ainoa kestävä verotusvaihtoehto sekä ilmaston että valtion verotulojen kannalta, sanoo Vänskä.

-Kaikkien liikenteessä käytettävien polttoaineiden verottaminen samoin kriteerein ja perustuen samaan hiilidioksiditonnihintaan riippumatta käytetystä teknologiasta auttaisi ohjaamaan liikenteen kehitystä ympäristön ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaimmalla tavalla. Teknologianeutraali verotus antaisi myös kuluttajille totuudenmukaista vertailutietoa eri vaihtoehdoista. Samalla pystyttäisiin arvioimaan liikenteen verokertymän kehittyminen tulevina vuosina nykyistä paremmin, huomauttaa Vänskä.

Kokonaisvaltainen liikenteen veromalli ainoa oikea vaihtoehto

-Kaikki veropoikkeukset ja -helpotukset, joita nykyisessäkin veromallissa on mukana, aiheuttavat välittömästi painetta nostaa muita veroja. Nyt on syytä selvittää perusteellisesti, millainen kokonaisvaltainen liikenteen veromalli toimisi Suomessa pidemmälläkin tähtäyksellä ja oikeudenmukaisesti sekä kuitenkin niin, että valtion budjetin vaatimat verotuotot saataisiin kokoon, summaa Vänskä.

Vänskä myös huomauttaa, että Suomen kaltaisessa harvaan asutussa, pitkien etäisyyksien maassa, jossa auton käyttö on välttämätöntä, polttoaineveroa ei pidä missään nimessä kutsua tupakka- ja alkoholiveron kaltaiseksi haittaveroksi.

Nestemäisten liikennepolttoaineiden verotus on käytännössä fiskaalista eli veroja kerätään valtion moninaisten menojen kattamiseksi. Nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroja vuonna 2016 yhteensä 3,2 miljardia euroa. Määrä muodosti jälleen kerran suurimman tuoton tullin kantamissa veroissa. Esimerkiksi 95 oktaanisen bensiinin kuluttajahinnassa veroja on nyt noin 66 prosenttia, sillä polttoaineveron ja huoltovarmuusmaksun lisäksi kuluttajahinnassa on myös 24 prosenttia arvonlisäveroa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786  

Öljy- ja biopolttoaineala ry on jäsentensä etu- ja yhteistyöjärjestö. Järjestön päämääränä on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita alan kannattavalle toiminnalle. Järjestön omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta sekä toteuttaa toimialatason ympäristö- ja koulutushankkeita. www.oil.fi, @OilFi