Tiedote
| 13.02.2017

Öljytuotteiden kokonaiskulutuksessa ei muutosta vuonna 2016

Öljytuotteita myytiin vuonna 2016 kotimaahan saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Bensiinin kulutus väheni edelleen, kun taas dieselöljyn kulutus kasvoi. Suomessa kaikissa liikennepolttonesteissä on kasvava osuus biosisältöä, joka osaltaan vähentää fossiilisen öljyn kulutusta.

-Suomessa liikennepolttonesteiden jakelijoilla on vuoteen 2020 ulottuva, vaiheittain 20 prosenttiin kasvava biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Jokaiseen polttoainelitraan on sekoitettu vaihteleva määrä bioa, joten meillä jokainen autoaan tankkaava tankkaa aina myös biopolttoaineita, huomauttaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2016 vajaa kaksi miljardia litraa. Määrä oli runsaan prosentin pienempi vuoteen 2015 verrattuna. Bensiinin kulutus on jo pidemmän aikaa ollut laskusuunnassa autojen polttoaineenkulutuksen vähentyessä. Autoverotus ohjaa hankkimaan yhä energiatehokkaampia autoja.

Dieselöljyn myynti kasvoi vuonna 2016 kolme ja puoli prosenttia ja dieselin kulutus ylitti ensimmäisen kerran kolmen miljardin litran rajan. Dieselin merkittävin käyttökohde on elinkeinoelämän kuljetukset. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2016 Trafin tilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2016 lähes 1,9 miljardia litraa, runsaat viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi kolmasosaa kevyestä polttoöljystä käytetään maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Vain noin kolmasosa käytetään rakennusten lämmityksessä. Öljylämmityksessä öljyn kulutus jatkaa pienentymistä järjestelmien energiatehokkuuden parantuessa vuosi vuodelta. Samalla öljylämmityksen rinnalla käytetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2016 noin 440 000 tonnia, mikä on vajaa yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti oli vuonna 2016 reilut 0,9 miljardia litraa, eli noin kaksi prosenttia edellisvuotta suurempi. Lentopetrolista lähes 90 prosenttia käytetään ulkomaanliikenteessä.

Kaikissa liikennepolttonesteissä mukana biopolttoaineita

Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Vuonna 2016 jakeluvelvoite oli 10 prosenttia ja vuonna 2017 se on 12 prosenttia. Käytännössä vuosittainen osuus voi olla etupainotteisesti myös suurempi. Vuoteen 2020 saakka on voimassa biopolttoaineiden kaksoislaskenta. Jos biopolttoaineen raaka-aine on hiilidioksidipäästöjä paljon vähentävää jätettä, tähdettä, syötäväksi kelpaamatonta selluloosaa tai lignoselluloosaa, biopolttoaine lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Bio-osuuksia tilastoivat Suomessa viranomaistahot, ja lopulliset luvut julkaisee viiveellä EU:n tilastointiviranomainen Eurostat. Tänä keväänä julkaistaan vuoden 2015 tiedot. Vuonna 2014 Suomen tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin tilastossa Euroopan huippua, 21,6 prosenttia. Energiaviraston lehdessä on todettu biopolttoaineiden kestävyyskriteeriselvityksiin perustuen, että biopolttoaineiden osuus Suomen tieliikenteessä vuonna 2015 oli kaksoislaskenta huomioon ottaen yli 24 prosenttia.

Tilastoja verkossa www.oil.fi:

Öljytuotteiden myyntitilasto

Markkinaosuustilasto

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljy- ja biopolttoaineala ry on jäsentensä etu- ja yhteistyöjärjestö. Järjestön päämääränä on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita alan kannattavalle toiminnalle. Järjestön omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta sekä toteuttaa toimialatason ympäristö- ja koulutushankkeita. www.oil.fi, @OilFi