Tiedote
| 20.06.2017

Videosta nestekaasun turvallisuusvinkit

Grilliruoka maistuu kesänviettäjille. Olipa nestekaasupullo vanhempaa perua tai juuri ostettu, on sen käsittelyssä ja käytössä oltava varovainen vahinkojen välttämiseksi. Tietoa nestekaasun turvallisesta käytöstä saa Öljy- ja biopolttoainealan uudesta videosta. YouTube-video löytyy tästä.

Nestekaasugrilliä käyttöönotettaessa on sen kunto hyvä tarkastaa silmämääräisesti. Letkuissa ei saa taivutettaessa näkyä murtumia tai hiushalkeamia. Liitoskohtien tiiviyden tarkastaminen onnistuu saippuavedellä tai vuodonilmaisusprayllä. Liitos on tiivis, jos kuplia ei muodostu.

Painoventtiilillä varustetun nestekaasupullon paineensäätimen liitoksen pitävyys testataan nostamalla pulloa paineensäätimestä. Nestekaasulaitteiston vanhat ja kuluneet osat kannattaa huollattaa tai vaihtaa aika ajoin.

Uuden nestekaasulaitteen CE-merkintä kertoo, että laite täyttää EU:n asettamat oleelliset turvallisuusvaatimukset. Laitteita käytettäessä on aina noudatettava valmistajan ohjeita.

Noudata ohjeita kuljetuksessa ja säilytyksessä

Nestekaasupullo kuljetetaan venttiili suljettuna ja kierteen suojaus paikalleen kiinnitettynä. Pullot kuljetetaan pystyasennossa. Mikäli pulloa joudutaan kuljettamaan vaaka-asennossa, on se tuettava hyvin, sillä pyöriminen voi vaurioittaa venttiiliä. Pullo siirretään aina pystyasennossa kantokahvoista kantaen.

Pullo otetaan pois autosta heti kuljetuksen jälkeen. Auton lämpiäminen nostaa painetta pullossa, jolloin varoventtiili voi avautua. Pullon lämpötila ei saa nousta yli +40 oC:n. Grillattaessa nestekaasupullon paikka on grillin sivulla tai takana.

Säilytä nestekaasupullo auringolta suojassa ja huolehdi säilytystilan hyvästä ilmanvaihdosta. Kellaritiloissa, ullakolla, poistumisteiden läheisyydessä tai portaiden alla kaasupulloa ei saa säilyttää.

Nestekaasun käyttöohjeita löytyy Öljy- ja biopolttoainealan nettisivuilta www.oil.fi kohdasta Nestekaasu. Uuden YouTube-videon voi katsoa tästä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Öljy- ja biopolttoaineala ry on jäsentensä etu- ja yhteistyöjärjestö. Järjestön päämääränä on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita alan kannattavalle toiminnalle. Järjestön omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy vastaa öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta sekä toteuttaa toimialatason ympäristö- ja koulutushankkeita. www.oil.fi, @OilFi