Usein kysyttyä - Öljy Suomi

Mihin öljytuotteet Suomessa käytetään?

Öljytuotteista yli puolet eli 55 % käytetään polttoaineena liikenteessä (Suomessa kaikki tieliikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja). Raaka- ja voiteluaineisiin käytetään noin 17 %, rakennusten lämmitykseen noin 7 % ja teollisuuden energiana noin 12 %. Maa- ja metsätalous sekä rakennustoimi käyttävät yhteensä noin 9 % öljytuotteista (luvut vuodelta 2015).

Paljonko Suomessa kulutetaan öljyä vuodessa/päivässä?

Vuonna 2016 Suomen öljynkulutus oli noin 9,6 miljoonaa tonnia. Tämä tarkoittaa noin 195 000 barrelin kulutusta päivässä (barreli eli tynnyri = 159 litraa).

Mistä Suomeen tuodaan raakaöljyä?

Vuonna 2016 raakaöljystä 89 % tuotiin Venäjältä, 8 % Norjasta, 2 % muista EU-maista (Tanska) ja 1 % muualta. Raakaöljyä tuotiin kaikkiaan noin 10 miljoonaa tonnia. Venäjän osuus tuonnista on ollut korkea, koska suomalaisissa jalostamoissa pystytään hyödyntämään venäläistä runsasrikkistä raakaöljyä toisin kuin monissa muissa jalostamoissa. Suomeen ei tuoda öljyä Persianlahdelta.

Mistä Suomeen tuodaan öljytuotteita?

Öljytuotteita tuotiin vuonna 2016 yhteensä 6,9 miljoonaa tonnia. Tästä 2,6 miljoonaa tonnia tuotiin Venäjältä.

Mitä veroja öljytuotteiden kuluttajahintoihin sisältyy?

Polttoainevero koostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veronluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon. Arvonlisävero on 24 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta ja vero maksetaan polttoaineen koko hinnasta, myös hintaan sisältyvästä polttoaineverosta. Polttoaineveron suuruus määritellään öljytuotteesta riippuen joko litraa tai kilogrammaa kohti. Koska polttoainevero määrätään sentteinä, sen prosentuaalinen osuus kuluttajahinnasta vaihtelee kuluttajahinnan muuttuessa.

Miten dollarin ja euron kurssimuutokset vaikuttavat öljytuotteiden kuluttajahintoihin Suomessa?

Öljytuotteiden kansainvälistä kauppaa käydään dollareissa. Näin dollarin ja euron väliset kurssimuutokset vaikuttavat myös öljytuotteiden kuluttajahintoihin Suomessa. Euron vahvistuminen dollariin nähden vaikuttaa kuluttajahintoihin laskevasti. Vastaavasti euron heikentymisellä dollariin nähden on kuluttajahintoja nostava vaikutus.

Öljytuotteet ovat eri hintaisia eri puolilla maata - miksi?

Öljytuotteiden kuluttajahinnat määräytyvät Suomessa vapaasti markkinoilla ja vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan paikkakunnittain ja liikennepolttoaineiden osalta huoltoasemittain. Hintoihin vaikuttavat monet osatekijät, mm. vuodenaikojen mukaan vaihteleva kysyntä. Hintoihin heijastuu paitsi raakaöljyn hinta myös eri öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen muutokset.  Suuri osa öljytuotteiden kuluttajahinnoista on veroa.

Milloin päivittyy Öljy- ja biopolttoainealan kuukausittainen Kuluttajahintaseurantatilasto?

Tilasto päivittyy verkkosivujen Tilastot-kohtaan noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Kuluttajahintaseuranta > kuvaa otannalla hintojen vaihtelua. Seurannan hinnat eivät ole koko maan keskihintoja.