Usein kysyttyä - Öljylämmitys

Mitä hyötyä tuo vanhan kattilan ja muiden öljylämmityslaitteiden päivitys?

Ikääntyneet öljylämmityslaitteet kannattaa vaihtaa uusiin, nykyaikaisiin öljylämmityslaitteisiin. Remontti maksaa, mutta näin saavutetaan kohteesta riippuen 10-30 %:n säästöt. Säästöjen lisäksi uudet laitteet lisäävät asumismukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden, ja lämmintä käyttövettä riittää varmasti tarpeen mukaan.

Paljonko litra lämmitysöljyä maksaa?

Öljytuotteiden, myös lämmitysöljyn eli kevyen polttoöljyn, kuluttajahinnat määräytyvät Suomessa vapaasti markkinoilla ja vaihtelevat kilpailutilanteen ja mm. asiakassopimusten mukaan. Hinnasta noin kolmannes on veroa. Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kuluttajahintaseuranta kertoo kevyen polttoöljyn ja muiden öljytuotteiden hintojen vaihtelusta: kuluttajahintaseuranta >

Mikä on lämmitysöljyn vuotuinen kulutus pientalossa?

Uudet pientalot ovat keskimäärin noin 175 neliömetrin suuruisia. Tällaisessa uudessa omakotitalossa öljynkulutus on noin 2000 litraa vuodessa, kun mukaan otetaan lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuottaminen. Vanhemmissa, noin 155 neliömetrin taloissa öljynkulutus on keskimäärin 2300 litraa vuodessa. Energiankulutukseen vaikuttavat monet asiat, esim. asukasmäärä, lämpimän käyttöveden kulutusmäärä, talon eristystaso ja ilmanvaihto.

Miten öljylämmitystalossa voi säästää energiaa?

Talo kuluttaa saman määrän energiaa lämmitysmuodosta riippumatta. Öljylämmitystalossa voi säästää energiaa kuten muissakin taloissa: esim. huolehtimalla eristyksestä, ilmanvaihdosta, ikkunoiden tiiviydestä. On hyvä muistaa, että kahden asteen pienennys huonelämpötilassa tuo noin 10 %:n energiansäästön. Lisäksi kannattaa pitää huolta siitä, että öljylämmityslaitteisto on kunnossa ja huollettu. Yli 25 vuotta vanha kattila ja yli 10 vuotta vanha poltin kannattaa uusia ja asentaa säätölaitteet, jos niitä ei vielä ole. Lisää energiaa säästyy, jos öljyn rinnalle ottaa käyttöön jonkin uusiutuvan energian, esim. aurinkolämmön tai ilma-vesilämpöpumpun.

Mitä tarkoittaa hybridilämmitys?

Hybridilämmitys tarkoittaa yhdistelmälämmitysjärjestelmää. Talossa on käytössä kaksi tai useampi lämmitystapa. Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on ostoenergialtaan edullisinta. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voi käyttää useita eri energialähteitä. Öljylämmityksen kanssa yleisimmin käytetyt rinnakkaislämmitysmuodot ovat puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilma-vesilämpöpumppu.

Milloin öljylämmityslaitteisto tulee huoltaa?

Öljypoltin tulee huoltaa joka toinen vuosi tai noin 5000 öljylitran kulutuksen jälkeen. Yli 10 vuotta vanha poltin kannattaa huoltaa vuosittain. Kattila on syytä puhdistaa kerran vuodessa, vanha useammin. Kattilan hormi on nuohottava joka vuosi.

Kuinka usein öljysäiliö tulee tarkastuttaa?

Säiliö kannattaa tarkastuttaa heti, jos ei edellisen tarkastuksen ajankohdasta ole tietoa. Tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin ja ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä. Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä, mutta nekin kannattaa ehdottomasti tarkastuttaa viimeistään 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Yli 40 vuotta vanhat ja muut huonokuntoiset säiliöt kannattaa ehdottomasti vaihtaa uusiin kunnostamisen sijasta. Kaikki tehdasvalmisteiset, standardien mukaiset tai niiden normit ylittävät nykysäiliöt ovat turvallisia ja pitkäikäisiä, niin maan alle kuin maan päälle sijoitettavat.

Millaisia ovat öljylämmityksen ympäristövaikutukset?

Lämmitysöljyn lämpöarvo on erittäin korkea ja se palaa polttimessa hyvällä hyötysuhteella. Nykyaikainen öljykattila pystyy käyttämään hyödyksi 95 % öljyn energiasta. Hyvä hyötysuhde merkitsee alhaisempia päästöjä. Öljylämmitys on Öljyalan Palvelukeskuksen teettämän selvityksen perusteella ympäristövaikutuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Sen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Uusiutuvan energia kuten aurinkolämmön käyttö öljylämmityksen rinnalla vähentää öljylämmityksen hiilidioksidipäästöjä entisestään. Lue lisää: Ympäristö > Lämmityksen päästöt >

Kuinka paljon energiaa sisältää yksi litra kevyttä polttoöljyä?

Nyrkkisääntö on, että yksi litra kevyttä polttoöljyä on kymmenen kilowattituntia (1 l = 10 kWh).

Mikä on öljylämmitysjärjestelmän sähkötehontarve?

Öljylämmitysjärjestelmän sähkötehontarve on riippumatta ulkolämpötilasta pieni, vain 0,2 - 0,3 kilowattia. Määrää voisi kuvailla sillä, että öljypoltin tarvitsee käydessään ainoastaan 2-3 hehkulampun verran sähköä. Vertailun vuoksi esimerkiksi suorasähkölämmityksessä 150 neliön talossa 20 asteen pakkasella huipputehontarve on noin 6,6 kilowattia ja maalämpöpumppujärjestelmässä noin 8,2 kilowattia.

Miten kevyen polttoöljyn litrahinta muutetaan kilowattituntihinnaksi?

Kun kevyen polttoöljyn litrahinta jaetaan kymmenellä, saadaan kilowattituntihinta (1 l = 10 kWh).

Paljonko öljylämmitteisiä pientaloja on?

Suomessa on arviolta 190 000 öljylämmitteistä pientaloa.