Uutiskirjeartikkeli | 21.12.2017

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti kyselyyn vastanneita

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti suurta osaa niistä öljylämmittäjistä, jotka vastasivat asiaa koskevaan kyselyyn Lämmöllä-lehden verkkosivuilla lokakuussa 2017. Vastaajia oli 244 eri puolilta maata, ja heistä reilut 80 prosenttia uskoo biolämmitysöljyn tulevan markkinoille viimeistään seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Biolämmitysöljyn markkinoille tulon osalta vastaajajoukosta runsaat 34 prosenttia arveli biolämmitysöljyn tulevan markkinoille kahden vuoden kuluessa ja hieman yli 46 prosenttia viiden vuoden kuluessa. Lopuista suurin osa ruksasi vaihtoehdon ”10 vuoden kuluessa” ja kolmisen prosenttia vaihtoehdon ”yli 10 vuotta”.

Kysyttäessä, olisiko lämmittäjä valmis käyttämään biolämmitysöljyä, 58 prosenttia valitsi vaihtoehdot varmasti tai melko varmasti. Ehkä-vaihtoehdon valitsi reilut 13 prosenttia. Kolmisen prosenttia ei käyttäisi biolämmitysöljyä. Melko iso osa vastaajista, vajaat 26 prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

Siitä joukosta vastaajia, joka oli valmis käyttämään biolämmitysöljyä, reilut 40 prosenttia valitsi vaihtoehdon, että olisi valmis maksamaan biolämmitysöljyn käyttämisestä enimmillään 0,85-1,00 euroa litralta. Toiseksi suurimman ryhmän, noin 35 prosenttia, muodostivat ne, jotka eivät olisi valmiita maksamaan yhtään enempää kuin nykyisestä lämmitysöljystä. Parikymmentä prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon 1,00-1,20 euroa litralta ja muutama prosentti vaihtoehdon 1,21-1,50 euroa litralta.

Kysely julkistettiin Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehdessä, ja vastausaikaa verkkosivulla lammolla.fi oli 07.-31.10. 2017. Vastauksia annettiin 244 eri puolilta maata.

Suurimmat vastaajaryhmät sijoittuivat Varsinais-Suomeen, Uusimaalle, Satakuntaan ja Pirkanmaalle, mutta kaiken kaikkiaan vastauksia tuli eri puolilta maata.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

22.03.2018

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-...

22.03.2018

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt...

22.03.2018

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja...

22.03.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta...

22.03.2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja....

21.02.2018

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla....

21.02.2018

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät...

21.02.2018

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä...

21.02.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin,...

21.02.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2...

Sivut