Uutiskirjeartikkeli | 21.12.2017

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti kyselyyn vastanneita

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti suurta osaa niistä öljylämmittäjistä, jotka vastasivat asiaa koskevaan kyselyyn Lämmöllä-lehden verkkosivuilla lokakuussa 2017. Vastaajia oli 244 eri puolilta maata, ja heistä reilut 80 prosenttia uskoo biolämmitysöljyn tulevan markkinoille viimeistään seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Biolämmitysöljyn markkinoille tulon osalta vastaajajoukosta runsaat 34 prosenttia arveli biolämmitysöljyn tulevan markkinoille kahden vuoden kuluessa ja hieman yli 46 prosenttia viiden vuoden kuluessa. Lopuista suurin osa ruksasi vaihtoehdon ”10 vuoden kuluessa” ja kolmisen prosenttia vaihtoehdon ”yli 10 vuotta”.

Kysyttäessä, olisiko lämmittäjä valmis käyttämään biolämmitysöljyä, 58 prosenttia valitsi vaihtoehdot varmasti tai melko varmasti. Ehkä-vaihtoehdon valitsi reilut 13 prosenttia. Kolmisen prosenttia ei käyttäisi biolämmitysöljyä. Melko iso osa vastaajista, vajaat 26 prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

Siitä joukosta vastaajia, joka oli valmis käyttämään biolämmitysöljyä, reilut 40 prosenttia valitsi vaihtoehdon, että olisi valmis maksamaan biolämmitysöljyn käyttämisestä enimmillään 0,85-1,00 euroa litralta. Toiseksi suurimman ryhmän, noin 35 prosenttia, muodostivat ne, jotka eivät olisi valmiita maksamaan yhtään enempää kuin nykyisestä lämmitysöljystä. Parikymmentä prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon 1,00-1,20 euroa litralta ja muutama prosentti vaihtoehdon 1,21-1,50 euroa litralta.

Kysely julkistettiin Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehdessä, ja vastausaikaa verkkosivulla lammolla.fi oli 07.-31.10. 2017. Vastauksia annettiin 244 eri puolilta maata.

Suurimmat vastaajaryhmät sijoittuivat Varsinais-Suomeen, Uusimaalle, Satakuntaan ja Pirkanmaalle, mutta kaiken kaikkiaan vastauksia tuli eri puolilta maata.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi...

18.05.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

Sivut