Uutiskirjeartikkeli | 21.12.2017

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti kyselyyn vastanneita

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti suurta osaa niistä öljylämmittäjistä, jotka vastasivat asiaa koskevaan kyselyyn Lämmöllä-lehden verkkosivuilla lokakuussa 2017. Vastaajia oli 244 eri puolilta maata, ja heistä reilut 80 prosenttia uskoo biolämmitysöljyn tulevan markkinoille viimeistään seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Biolämmitysöljyn markkinoille tulon osalta vastaajajoukosta runsaat 34 prosenttia arveli biolämmitysöljyn tulevan markkinoille kahden vuoden kuluessa ja hieman yli 46 prosenttia viiden vuoden kuluessa. Lopuista suurin osa ruksasi vaihtoehdon ”10 vuoden kuluessa” ja kolmisen prosenttia vaihtoehdon ”yli 10 vuotta”.

Kysyttäessä, olisiko lämmittäjä valmis käyttämään biolämmitysöljyä, 58 prosenttia valitsi vaihtoehdot varmasti tai melko varmasti. Ehkä-vaihtoehdon valitsi reilut 13 prosenttia. Kolmisen prosenttia ei käyttäisi biolämmitysöljyä. Melko iso osa vastaajista, vajaat 26 prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

Siitä joukosta vastaajia, joka oli valmis käyttämään biolämmitysöljyä, reilut 40 prosenttia valitsi vaihtoehdon, että olisi valmis maksamaan biolämmitysöljyn käyttämisestä enimmillään 0,85-1,00 euroa litralta. Toiseksi suurimman ryhmän, noin 35 prosenttia, muodostivat ne, jotka eivät olisi valmiita maksamaan yhtään enempää kuin nykyisestä lämmitysöljystä. Parikymmentä prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon 1,00-1,20 euroa litralta ja muutama prosentti vaihtoehdon 1,21-1,50 euroa litralta.

Kysely julkistettiin Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehdessä, ja vastausaikaa verkkosivulla lammolla.fi oli 07.-31.10. 2017. Vastauksia annettiin 244 eri puolilta maata.

Suurimmat vastaajaryhmät sijoittuivat Varsinais-Suomeen, Uusimaalle, Satakuntaan ja Pirkanmaalle, mutta kaiken kaikkiaan vastauksia tuli eri puolilta maata.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

19.01.2018

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja...

19.01.2018

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, kun tilaamisen aika on. Pakkasilla kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan. Talven lumilla öljylämmitystaloissa täytyy myös muistaa pitää...

19.01.2018

Öljyalan Palvelukeskus tarjoaa lämmitysneuvontaa vuoden 2018 rakennusmessuilla. Talven ja kevään messupaikkakunnat ovat Vantaa, Tampere, Turku, Lahti ja Jyväskylä. Öljylämmittäjän Palvelutorilla vierailevia kiinnostavat nykyisin erityisesti...

19.01.2018

Eri aiheisiin keskittyvät Öljy- ja biopolttoainealan koulutustilaisuudet tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista....

19.01.2018

Vuoden vaihtuessa on tapana tarkastella kuluneen vuoden saavutuksia ja listata odotuksia ja toiveita tulevalle vuodelle. Tästä aiheesta kirjoitti myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä verkkoblogissaan, jossa hän...

19.01.2018

Öljyntuottajien tuotannonrajoitussopimukset sekä maailmantalouden ja etenkin Kiinan talouden piristyminen ovat kääntäneet raakaöljyn hinnan noususuuntaan. Viime vuonna Brent-raakaöljyn hinta vaihteli 44-66 dollarin välillä barrelilta, oli...

21.12.2017

Vapaaehtoiseen ympäristösopimukseen perustunut öljyalan SOILI-ohjelma oli maaperänkunnostuksessa uraa uurtava. Toimiala otti vastuun käytöstä poistettujen huoltoasemien maaperän kunnostamisen järjestämisestä yhteistyössä ympäristöministeriön ja...

21.12.2017

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi marraskuussa 2017 vuoteen 2060 ulottuvan maailmanlaajuisen energiatiekartan. Siinä tunnistetaan kestävästi tuotetun bioenergian ja kehittyneiden biopolttoaineiden merkittävä ja jatkuvasti kasvava rooli...

21.12.2017

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan 45 miljoonalla eurolla vuoden 2018 alussa. Veronkorotus nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia. Muun muassa kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä nestekaasun...

21.12.2017

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskokous on valinnut järjestön hallituksen vuodeksi 2018. Hallituksen kokoonpano on sama kuin vuonna 2017.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oyj:stä ja...

Sivut