Uutiskirjeartikkeli | 18.05.2018

Eurooppalainen öljynjalostusteollisuus visioi tulevaisuutta

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Visiossa todetaan, että kokonaiset teollisuussektorit ja liikennejärjestelmät ovat riippuvaisia nestemäisistä hiilivetypolttoaineista, jotka ovat korkean energiatiheytensä vuoksi edelleen vertaansa vailla oleva energiamuoto.

Polttonesteitä tarvitaan jatkossakin muun muassa raskaaseen tieliikenteeseen pitkillä reiteillä sekä lento- ja meriliikenteeseen. Vähähiilisten nestemäisten polttoaineiden etuna on se, että niiden avulla pystytään vähentämään kaikkien liikenteessä olevien ajoneuvojen päästöjä. Muut energiaratkaisut vaativat uuden kaluston sekä uuden infrastruktuurin rakentamista, usein valtion kustannuksella.

Vision mukaan jatkossa tuotetaan yhä vähähiilisempiä nestemäisiä polttoaineita ja energiatuotteita, joita käytetään yhä energiatehokkaammissa ajoneuvoissa. Näin luodaan pitkän aikavälin kehityspolku kohti vähäpäästöistä ja kestävää taloutta.

FuelsEuropen mukaan teknologia ja teollisuusalojen välinen yhteistyö luovat mahdollisuudet vähähiilisten polttonesteiden kehittämiselle ja tuottamiselle. Tuottamiseen tarvitaan useita eri teknologioita, ja tehokkaissa tuotantoyksiköissä voidaan käyttää entistä enemmän esimerkiksi uusiutuvia raaka-aineita, jäteraaka-aineita ja talteen otettua hiilidioksidia.

FuelsEuropen esityksiä EU:lle

FuelsEurope kuvailee visiotaan kunnianhimoiseksi, mutta pitää sen tavoitteita kuitenkin toteutettavissa olevina. Visio perustuu käytössä olevaan ja uuteen teknologiaan sekä teollisen yhteistyön malleihin, jotka rakentuvat kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteille.

Vision toteutuminen edellyttää kuitenkin sitä edistävää politiikkakehikkoa.

FuelsEurope esittää, että EU ja jäsenvaltiot luovat edellytyksiä vision tavoitteiden toteutumiseksi. Tämä tulisi sisällyttää EU:n teollisuus- ja teknologiastrategiaan. Olisi myös kehitettävä ohjelmia, joilla tuetaan vähähiilisten polttonesteiden ja muiden tuotteiden kehityksen ja käyttöönoton mahdollistavaa tekniikkaa. Myös tiiviin teollisen yhteistyön kehittäminen on tärkeä edellytys laajamittaisen tuotannon aikaan saamiseksi.

Erittäin tärkeää on luoda politiikkakehikko, joka tukee vakaata ja ennakoivaa sijoitusympäristöä teknologianeutraalisti. Tässä vaaditaan FuelsEuropen mukaan johdonmukaisuutta pitkällä, yli 20 vuoden aikavälillä.

FuelsEurope toteaa myös, että tarvitaan toimia, joilla varmistetaan teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky EU:ssa ja estetään tuotannon siirtyminen maihin, joilla on EU:ta vaatimattomammat ilmastotavoitteet.

Lisätietoja: www.fuelseurope.eu; Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

23.04.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli 1,5 miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,3 miljoonaa barrelia päivässä....

Sivut