Uutiskirjeartikkeli | 20.09.2017

Ilmastosuunnitelma linjaa päästövähennyskeinoja vuoteen 2030

Hallitus hyväksyi 14. syyskuuta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vuoteen 2030. Suunnitelma linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. llmastolakiin perustuvan suunnitelman nimenä on Kohti ilmastoviisasta arkea.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. On arvioitu, että suurimmat päästövähennykset päästökaupan ulkopuolella on saavutettavissa liikenteessä. Tavoitteena on pudottaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

Kustannustehokkuus pidettävä ohjenuorana

-Ilmastosuunnitelmaa valmisteltiin pitkään, joten se ei sisällä suuria yllätyksiä. Liikenteen päästövähennystavoite on haastava Suomen kaltaiselle pinta-alaltaan suurelle, mutta harvaan asutulle maalle, jossa henkilöautoa tarvitaan arjen liikkumisessa. Vaikka ilmassa on paljon odotuksia vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyen, ne eivät yleisty kovin nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Vänskä muistuttaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan monia keinoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön kustannustehokkuusjärjestyksessä. Tämä asia tunnistetaan hyvin ilmastosuunnitelmassa.

-Biopolttoaineet ovat kustannustehokas ja nopeasti vaikuttava keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja, ja tämän ansiosta Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästövähennystavoitteet kirkkaasti. On myös hyvä muistaa, että suuri osa nyt liikenteessä olevista autoista on käytössä vielä 2030-luvulla, joten tarvitsemme nykyisen autokannan kanssa yhteensopivia keinoja päästöjen vähentämiseksi, painottaa Vänskä.

Energiatehokkuus vähentää lämmitysöljyn kulutusta edelleen

Ilmastosuunnitelman mukaan lämmitysöljyyn velvoitetaan lisäämään biokomponenttia niin, että osuus on 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

-Öljylämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden paraneminen on jo tähän mennessä vähentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi 2000-luvulla. Nykyisen Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen kaudella sama suunta tulee jatkumaan eli lämmitysöljyn kulutus vähenee edelleen, kun järjestelmiä pidetään kunnossa ja öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa ja kun toisaalta vanhempaa talokantaa poistuu. Tämä hoitaa hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet öljyn kotimaan käytön puolittamiseksi lämmityksessä, toteaa Vänskä.

Suomessa vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä menee lämmitykseen, eli polttoöljyä käytetään pääosin muissa kohteissa kuin pientalojen lämmityksessä. Keskeisiä käyttökohteita ovat työkoneet, maa- ja metsätalous sekä teollinen toiminta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465  

19.01.2018

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja...

19.01.2018

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, kun tilaamisen aika on. Pakkasilla kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan. Talven lumilla öljylämmitystaloissa täytyy myös muistaa pitää...

19.01.2018

Öljyalan Palvelukeskus tarjoaa lämmitysneuvontaa vuoden 2018 rakennusmessuilla. Talven ja kevään messupaikkakunnat ovat Vantaa, Tampere, Turku, Lahti ja Jyväskylä. Öljylämmittäjän Palvelutorilla vierailevia kiinnostavat nykyisin erityisesti...

19.01.2018

Eri aiheisiin keskittyvät Öljy- ja biopolttoainealan koulutustilaisuudet tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista....

19.01.2018

Vuoden vaihtuessa on tapana tarkastella kuluneen vuoden saavutuksia ja listata odotuksia ja toiveita tulevalle vuodelle. Tästä aiheesta kirjoitti myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä verkkoblogissaan, jossa hän...

19.01.2018

Öljyntuottajien tuotannonrajoitussopimukset sekä maailmantalouden ja etenkin Kiinan talouden piristyminen ovat kääntäneet raakaöljyn hinnan noususuuntaan. Viime vuonna Brent-raakaöljyn hinta vaihteli 44-66 dollarin välillä barrelilta, oli...

21.12.2017

Vapaaehtoiseen ympäristösopimukseen perustunut öljyalan SOILI-ohjelma oli maaperänkunnostuksessa uraa uurtava. Toimiala otti vastuun käytöstä poistettujen huoltoasemien maaperän kunnostamisen järjestämisestä yhteistyössä ympäristöministeriön ja...

21.12.2017

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi marraskuussa 2017 vuoteen 2060 ulottuvan maailmanlaajuisen energiatiekartan. Siinä tunnistetaan kestävästi tuotetun bioenergian ja kehittyneiden biopolttoaineiden merkittävä ja jatkuvasti kasvava rooli...

21.12.2017

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti suurta osaa niistä öljylämmittäjistä, jotka vastasivat asiaa koskevaan kyselyyn Lämmöllä-lehden verkkosivuilla lokakuussa 2017. Vastaajia oli 244 eri puolilta maata, ja heistä reilut 80 prosenttia uskoo...

21.12.2017

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan 45 miljoonalla eurolla vuoden 2018 alussa. Veronkorotus nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia. Muun muassa kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä nestekaasun...

Sivut