Uutiskirjeartikkeli | 20.09.2017

Ilmastosuunnitelma linjaa päästövähennyskeinoja vuoteen 2030

Hallitus hyväksyi 14. syyskuuta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vuoteen 2030. Suunnitelma linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. llmastolakiin perustuvan suunnitelman nimenä on Kohti ilmastoviisasta arkea.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. On arvioitu, että suurimmat päästövähennykset päästökaupan ulkopuolella on saavutettavissa liikenteessä. Tavoitteena on pudottaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

Kustannustehokkuus pidettävä ohjenuorana

-Ilmastosuunnitelmaa valmisteltiin pitkään, joten se ei sisällä suuria yllätyksiä. Liikenteen päästövähennystavoite on haastava Suomen kaltaiselle pinta-alaltaan suurelle, mutta harvaan asutulle maalle, jossa henkilöautoa tarvitaan arjen liikkumisessa. Vaikka ilmassa on paljon odotuksia vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyen, ne eivät yleisty kovin nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Vänskä muistuttaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan monia keinoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön kustannustehokkuusjärjestyksessä. Tämä asia tunnistetaan hyvin ilmastosuunnitelmassa.

-Biopolttoaineet ovat kustannustehokas ja nopeasti vaikuttava keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja, ja tämän ansiosta Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästövähennystavoitteet kirkkaasti. On myös hyvä muistaa, että suuri osa nyt liikenteessä olevista autoista on käytössä vielä 2030-luvulla, joten tarvitsemme nykyisen autokannan kanssa yhteensopivia keinoja päästöjen vähentämiseksi, painottaa Vänskä.

Energiatehokkuus vähentää lämmitysöljyn kulutusta edelleen

Ilmastosuunnitelman mukaan lämmitysöljyyn velvoitetaan lisäämään biokomponenttia niin, että osuus on 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

-Öljylämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden paraneminen on jo tähän mennessä vähentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi 2000-luvulla. Nykyisen Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen kaudella sama suunta tulee jatkumaan eli lämmitysöljyn kulutus vähenee edelleen, kun järjestelmiä pidetään kunnossa ja öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa ja kun toisaalta vanhempaa talokantaa poistuu. Tämä hoitaa hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet öljyn kotimaan käytön puolittamiseksi lämmityksessä, toteaa Vänskä.

Suomessa vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä menee lämmitykseen, eli polttoöljyä käytetään pääosin muissa kohteissa kuin pientalojen lämmityksessä. Keskeisiä käyttökohteita ovat työkoneet, maa- ja metsätalous sekä teollinen toiminta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465  

18.10.2017

Tieliikenteen tulevaisuutta pohdittiin Öljy- ja biopolttoainealan energiaseminaarissa valtakunnallisella energiansäästöviikolla 12. lokakuuta haastavien päästövähennystavoitteiden näkökulmasta. Tilaisuuden avasi asunto-, energia- ja...

18.10.2017

Lokakuun valtakunnallinen Energiansäästöviikko on tempaus paikallaan. On hyvä nostaa energian vastuullista käyttöä esille teemaviikolla, vaikka energiaa säästäviä toimenpiteitä kannattaa kaikkien toteuttaa vuoden jokaisena päivänä, totesi Öljy-...

18.10.2017

Asianmukaisesti huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas. Kunnossa oleva laitteisto myös säästää euroja: se toimii kuten pitää ja polttoöljyn kulutus on pienempi verrattuna huoltamattomaan laitteistoon. Huoltojen merkityksestä...

18.10.2017

Öljy- ja biopolttoaineala kokoaa työryhmän laatimaan kansallista standardiehdotusta ”Nestekaasuasennus – Pullopatteri- ja kaasuastiakohteet”. Uuden työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 8. marraskuuta.

Nestekaasun suunnittelua, asennusta...

18.10.2017

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen etusivua on uudistettu. Muutoksessa otettiin huomioon erityisesti myös mobiilikäyttö. Etusivulta löytyvät tuoreimpien tiedotteiden ja uutiskirjeartikkeleiden otsikot ja muun muassa suora linkki...

18.10.2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n lokakuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste pysyi ennallaan 1,6 miljoonassa barrelissa päivässä, ja kysyntä tänä vuonna olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159...

20.09.2017

Öljylämmittäjien Lämmöllä-lehti on nyt Facebookissa, ja myös Facebook-sivun kautta edistetään energiatehokkuuden asiaa. Paperilehti ilmestyy edelleen kolme kertaa vuodessa, ja seuraava lehti julkaistaan lokakuussa. Lämmöllä-lehden Facebook-sivu...

20.09.2017

Öljy- ja biopolttoainealan syksyn koulutuskalenteri sisältää useita ammattilaisseminaareja. Syyskauden koulutustilaisuuksista laajimpiin kuuluu Huoltoasemapäivät. Tilaisuus järjestetään tänä vuonna 4.-5. lokakuuta Jyväskylässä. Kaikki tiedot...

20.09.2017

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään parhaillaan 16.–22. syyskuuta. Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät monenlaisia tapahtumia ja edistävät viisasta liikkumista. Ihmisiä kannustetaan kiinnittämään huomiota omiin,...

20.09.2017

Valtakunnallinen Energiansäästöviikko lähestyy. Tänä vuonna tapahtuman ajankohta on 9.-15. lokakuuta. Energiatehokkuutta edistävä Motiva kutsuu kaikki työpaikat, koulut ja oppilaitokset, kauppakeskukset ja muut yhteisöt mukaan...

Sivut