Uutiskirjeartikkeli | 20.09.2017

Ilmastosuunnitelma linjaa päästövähennyskeinoja vuoteen 2030

Hallitus hyväksyi 14. syyskuuta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vuoteen 2030. Suunnitelma linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. llmastolakiin perustuvan suunnitelman nimenä on Kohti ilmastoviisasta arkea.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. On arvioitu, että suurimmat päästövähennykset päästökaupan ulkopuolella on saavutettavissa liikenteessä. Tavoitteena on pudottaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

Kustannustehokkuus pidettävä ohjenuorana

-Ilmastosuunnitelmaa valmisteltiin pitkään, joten se ei sisällä suuria yllätyksiä. Liikenteen päästövähennystavoite on haastava Suomen kaltaiselle pinta-alaltaan suurelle, mutta harvaan asutulle maalle, jossa henkilöautoa tarvitaan arjen liikkumisessa. Vaikka ilmassa on paljon odotuksia vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyen, ne eivät yleisty kovin nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Vänskä muistuttaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan monia keinoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön kustannustehokkuusjärjestyksessä. Tämä asia tunnistetaan hyvin ilmastosuunnitelmassa.

-Biopolttoaineet ovat kustannustehokas ja nopeasti vaikuttava keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja, ja tämän ansiosta Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästövähennystavoitteet kirkkaasti. On myös hyvä muistaa, että suuri osa nyt liikenteessä olevista autoista on käytössä vielä 2030-luvulla, joten tarvitsemme nykyisen autokannan kanssa yhteensopivia keinoja päästöjen vähentämiseksi, painottaa Vänskä.

Energiatehokkuus vähentää lämmitysöljyn kulutusta edelleen

Ilmastosuunnitelman mukaan lämmitysöljyyn velvoitetaan lisäämään biokomponenttia niin, että osuus on 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

-Öljylämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden paraneminen on jo tähän mennessä vähentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi 2000-luvulla. Nykyisen Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen kaudella sama suunta tulee jatkumaan eli lämmitysöljyn kulutus vähenee edelleen, kun järjestelmiä pidetään kunnossa ja öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa ja kun toisaalta vanhempaa talokantaa poistuu. Tämä hoitaa hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet öljyn kotimaan käytön puolittamiseksi lämmityksessä, toteaa Vänskä.

Suomessa vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä menee lämmitykseen, eli polttoöljyä käytetään pääosin muissa kohteissa kuin pientalojen lämmityksessä. Keskeisiä käyttökohteita ovat työkoneet, maa- ja metsätalous sekä teollinen toiminta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465  

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi...

18.05.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

Sivut