Uutiskirjeartikkeli | 20.09.2017

Ilmastosuunnitelma linjaa päästövähennyskeinoja vuoteen 2030

Hallitus hyväksyi 14. syyskuuta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vuoteen 2030. Suunnitelma linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. llmastolakiin perustuvan suunnitelman nimenä on Kohti ilmastoviisasta arkea.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. On arvioitu, että suurimmat päästövähennykset päästökaupan ulkopuolella on saavutettavissa liikenteessä. Tavoitteena on pudottaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

Kustannustehokkuus pidettävä ohjenuorana

-Ilmastosuunnitelmaa valmisteltiin pitkään, joten se ei sisällä suuria yllätyksiä. Liikenteen päästövähennystavoite on haastava Suomen kaltaiselle pinta-alaltaan suurelle, mutta harvaan asutulle maalle, jossa henkilöautoa tarvitaan arjen liikkumisessa. Vaikka ilmassa on paljon odotuksia vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyen, ne eivät yleisty kovin nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Vänskä muistuttaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan monia keinoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön kustannustehokkuusjärjestyksessä. Tämä asia tunnistetaan hyvin ilmastosuunnitelmassa.

-Biopolttoaineet ovat kustannustehokas ja nopeasti vaikuttava keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja, ja tämän ansiosta Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästövähennystavoitteet kirkkaasti. On myös hyvä muistaa, että suuri osa nyt liikenteessä olevista autoista on käytössä vielä 2030-luvulla, joten tarvitsemme nykyisen autokannan kanssa yhteensopivia keinoja päästöjen vähentämiseksi, painottaa Vänskä.

Energiatehokkuus vähentää lämmitysöljyn kulutusta edelleen

Ilmastosuunnitelman mukaan lämmitysöljyyn velvoitetaan lisäämään biokomponenttia niin, että osuus on 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

-Öljylämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden paraneminen on jo tähän mennessä vähentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi 2000-luvulla. Nykyisen Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen kaudella sama suunta tulee jatkumaan eli lämmitysöljyn kulutus vähenee edelleen, kun järjestelmiä pidetään kunnossa ja öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa ja kun toisaalta vanhempaa talokantaa poistuu. Tämä hoitaa hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet öljyn kotimaan käytön puolittamiseksi lämmityksessä, toteaa Vänskä.

Suomessa vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä menee lämmitykseen, eli polttoöljyä käytetään pääosin muissa kohteissa kuin pientalojen lämmityksessä. Keskeisiä käyttökohteita ovat työkoneet, maa- ja metsätalous sekä teollinen toiminta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465  

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

23.04.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli 1,5 miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,3 miljoonaa barrelia päivässä....

22.03.2018

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-...

22.03.2018

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt...

22.03.2018

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja...

22.03.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta...

22.03.2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja....

Sivut