Uutiskirjeartikkeli | 20.11.2017

Komissiolta kunnianhimoiset päästötavoitteet autoille

EU-komissio esittää uusille henkilö- ja pakettiautoille tiukkaa päästövähennystavoitetta: autojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä on alennettava 30 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030. Komissio ei asettanut autoteollisuudelle kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa.

Seuraavaksi esitys menee EU-parlamentin ja EU-jäsenmaiden neuvoston käsittelyyn. Esityksen lopullinen muoto nähdään vasta, kun kaikkien tahojen näkemykset on sovitettu yhteen.

Autoteollisuus on kannanotoissaan pitänyt komission esittämää päästövähennystavoitetta äärimmäisen kunnianhimoisena, kun laskennan lähtökohtana on jo sinällään haasteellinen vuosien 2020-2021 päästötavoite. Siinä autovalmistajan EU-markkinoille saattamien uusien autojen keskimääräinen päästö ei saa ylittää 95 grammaa kilometrillä. Komission esityksessä uusien autojen päästöjä tulee vähentää tästä vielä 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Hyvänä autoala on pitänyt sitä, ettei komissio asettanut autonvalmistajille kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa. Näin EU ei sido käsiään yhteen teknologiaan eli sähköautoihin, vaan antaa itse päästöjen olla ohjaava tekijä: mitä enemmän autoteollisuus nollapäästöisiä valmistaa, sitä parempi mahdollisuus sillä on saada pieniä helpotuksia koko mallistoaan koskevissa erittäin kireissä päästötavoitteissa.

Moni EU-maa, Suomi mukaan lukien, vaati sähköautokiintiöitä. Suomessa Autotuojat ja -teollisuus ry piti vaatimusta lyhytnäköisenä todeten, että kiintiöt olisivat voineet johtaa jopa vanhojen ja käytettyjen autojen kysynnän kasvuun, sillä sähköautot ovat vielä pitkään selvästi polttomoottoriautoa kalliimpia sekä valmistaa että kuluttajan hankkia.

Päästöjen vähentäminen tärkeää, laskentatapa kaipaa muutosta

-Liikenteen päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, ja tavoitteeseen tarvitaan monia keinoja, joista vain osa liittyy itse ajoneuvoihin. On aivan oleellista päivittää päästöjen laskentatapaa, jotta eri päästövähennyskeinoja, ajoneuvoteknologioita ja energiavaihtoehtoja voitaisiin vertailla tasapuolisesti ja löytää kustannustehokkaimmat keinot päästöjen vähentämiseksi, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

-Päästöjen laskennassa tulisi ottaa huomioon kaikki päästöt koko elinkaaren ajalta eli auton valmistuksen päästöt, auton käyttämän energian tuotannon aiheuttamat päästöt sekä auton käyttämisestä aiheutuvat päästöt. Sähköautolla käytön aikaiset päästöt ovat nolla, mutta elinkaaritarkastelulla se ei vielä tee sähköautosta nollapäästöistä, Vänskä huomauttaa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

20.11.2017

Viime lauantaina Bonnissa päättynyt YK:n ilmastokokous neuvotteli Pariisin sopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Nyt päättynyt kokous oli tärkeä välikokous ajatellen ensi vuonna Puolan Katowicessa pidettävää ilmastokokousta.

...

20.11.2017

Kansainvälinen energiajärjestö IEA:n World Energy Outlook 2017 -raportti julkistettiin 14.11. Lontoossa. Raportti kuvaa kattavasti maailman energiatalouden tilaa ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Raportin mukaan neljä eri tekijää tulee...

20.11.2017

Energia- ja ilmastopaketin valmistelun kiemurat EU:ssa ovat aiheena Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtajan Helena Vänskän marraskuun verkkoblogissa. Vänskä kaipaa kokonaistaloudellista tarkastelua maiden päästövähennysprosenttien ”...

20.11.2017

Lämmitysöljyn toimittajat kiinnittävät kiinteistöillä huomiota seikkoihin, jotka ovat turvallisuusriski öljysäiliön täytössä tai jopa estävät täytön. Tällä hetkellä kiinnitetään erityistä huomiota täyttöyhteeseen. Sen tulee turvallisuussyistä...

20.11.2017

Tapahtumat maailman merkittävimpiin öljyntuottajavaltioihin lukeutuvassa Saudi-Arabiassa sekä tilanteet Iranissa ja muualla Lähi-idässä ovat olleet valokeilassa marraskuussa. Brent-raakaöljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen...

18.10.2017

Tieliikenteen tulevaisuutta pohdittiin Öljy- ja biopolttoainealan energiaseminaarissa valtakunnallisella energiansäästöviikolla 12. lokakuuta haastavien päästövähennystavoitteiden näkökulmasta. Tilaisuuden avasi asunto-, energia- ja...

18.10.2017

Lokakuun valtakunnallinen Energiansäästöviikko on tempaus paikallaan. On hyvä nostaa energian vastuullista käyttöä esille teemaviikolla, vaikka energiaa säästäviä toimenpiteitä kannattaa kaikkien toteuttaa vuoden jokaisena päivänä, totesi Öljy-...

18.10.2017

Asianmukaisesti huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas. Kunnossa oleva laitteisto myös säästää euroja: se toimii kuten pitää ja polttoöljyn kulutus on pienempi verrattuna huoltamattomaan laitteistoon. Huoltojen merkityksestä...

18.10.2017

Öljy- ja biopolttoaineala kokoaa työryhmän laatimaan kansallista standardiehdotusta ”Nestekaasuasennus – Pullopatteri- ja kaasuastiakohteet”. Uuden työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 8. marraskuuta.

Nestekaasun suunnittelua, asennusta...

18.10.2017

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen etusivua on uudistettu. Muutoksessa otettiin huomioon erityisesti myös mobiilikäyttö. Etusivulta löytyvät tuoreimpien tiedotteiden ja uutiskirjeartikkeleiden otsikot ja muun muassa suora linkki...

Sivut