Uutiskirjeartikkeli | 20.11.2017

Komissiolta kunnianhimoiset päästötavoitteet autoille

EU-komissio esittää uusille henkilö- ja pakettiautoille tiukkaa päästövähennystavoitetta: autojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä on alennettava 30 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030. Komissio ei asettanut autoteollisuudelle kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa.

Seuraavaksi esitys menee EU-parlamentin ja EU-jäsenmaiden neuvoston käsittelyyn. Esityksen lopullinen muoto nähdään vasta, kun kaikkien tahojen näkemykset on sovitettu yhteen.

Autoteollisuus on kannanotoissaan pitänyt komission esittämää päästövähennystavoitetta äärimmäisen kunnianhimoisena, kun laskennan lähtökohtana on jo sinällään haasteellinen vuosien 2020-2021 päästötavoite. Siinä autovalmistajan EU-markkinoille saattamien uusien autojen keskimääräinen päästö ei saa ylittää 95 grammaa kilometrillä. Komission esityksessä uusien autojen päästöjä tulee vähentää tästä vielä 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Hyvänä autoala on pitänyt sitä, ettei komissio asettanut autonvalmistajille kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa. Näin EU ei sido käsiään yhteen teknologiaan eli sähköautoihin, vaan antaa itse päästöjen olla ohjaava tekijä: mitä enemmän autoteollisuus nollapäästöisiä valmistaa, sitä parempi mahdollisuus sillä on saada pieniä helpotuksia koko mallistoaan koskevissa erittäin kireissä päästötavoitteissa.

Moni EU-maa, Suomi mukaan lukien, vaati sähköautokiintiöitä. Suomessa Autotuojat ja -teollisuus ry piti vaatimusta lyhytnäköisenä todeten, että kiintiöt olisivat voineet johtaa jopa vanhojen ja käytettyjen autojen kysynnän kasvuun, sillä sähköautot ovat vielä pitkään selvästi polttomoottoriautoa kalliimpia sekä valmistaa että kuluttajan hankkia.

Päästöjen vähentäminen tärkeää, laskentatapa kaipaa muutosta

-Liikenteen päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, ja tavoitteeseen tarvitaan monia keinoja, joista vain osa liittyy itse ajoneuvoihin. On aivan oleellista päivittää päästöjen laskentatapaa, jotta eri päästövähennyskeinoja, ajoneuvoteknologioita ja energiavaihtoehtoja voitaisiin vertailla tasapuolisesti ja löytää kustannustehokkaimmat keinot päästöjen vähentämiseksi, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

-Päästöjen laskennassa tulisi ottaa huomioon kaikki päästöt koko elinkaaren ajalta eli auton valmistuksen päästöt, auton käyttämän energian tuotannon aiheuttamat päästöt sekä auton käyttämisestä aiheutuvat päästöt. Sähköautolla käytön aikaiset päästöt ovat nolla, mutta elinkaaritarkastelulla se ei vielä tee sähköautosta nollapäästöistä, Vänskä huomauttaa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi...

18.05.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

Sivut