Uutiskirjeartikkeli | 20.11.2017

Komissiolta kunnianhimoiset päästötavoitteet autoille

EU-komissio esittää uusille henkilö- ja pakettiautoille tiukkaa päästövähennystavoitetta: autojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä on alennettava 30 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030. Komissio ei asettanut autoteollisuudelle kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa.

Seuraavaksi esitys menee EU-parlamentin ja EU-jäsenmaiden neuvoston käsittelyyn. Esityksen lopullinen muoto nähdään vasta, kun kaikkien tahojen näkemykset on sovitettu yhteen.

Autoteollisuus on kannanotoissaan pitänyt komission esittämää päästövähennystavoitetta äärimmäisen kunnianhimoisena, kun laskennan lähtökohtana on jo sinällään haasteellinen vuosien 2020-2021 päästötavoite. Siinä autovalmistajan EU-markkinoille saattamien uusien autojen keskimääräinen päästö ei saa ylittää 95 grammaa kilometrillä. Komission esityksessä uusien autojen päästöjä tulee vähentää tästä vielä 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Hyvänä autoala on pitänyt sitä, ettei komissio asettanut autonvalmistajille kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa. Näin EU ei sido käsiään yhteen teknologiaan eli sähköautoihin, vaan antaa itse päästöjen olla ohjaava tekijä: mitä enemmän autoteollisuus nollapäästöisiä valmistaa, sitä parempi mahdollisuus sillä on saada pieniä helpotuksia koko mallistoaan koskevissa erittäin kireissä päästötavoitteissa.

Moni EU-maa, Suomi mukaan lukien, vaati sähköautokiintiöitä. Suomessa Autotuojat ja -teollisuus ry piti vaatimusta lyhytnäköisenä todeten, että kiintiöt olisivat voineet johtaa jopa vanhojen ja käytettyjen autojen kysynnän kasvuun, sillä sähköautot ovat vielä pitkään selvästi polttomoottoriautoa kalliimpia sekä valmistaa että kuluttajan hankkia.

Päästöjen vähentäminen tärkeää, laskentatapa kaipaa muutosta

-Liikenteen päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, ja tavoitteeseen tarvitaan monia keinoja, joista vain osa liittyy itse ajoneuvoihin. On aivan oleellista päivittää päästöjen laskentatapaa, jotta eri päästövähennyskeinoja, ajoneuvoteknologioita ja energiavaihtoehtoja voitaisiin vertailla tasapuolisesti ja löytää kustannustehokkaimmat keinot päästöjen vähentämiseksi, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

-Päästöjen laskennassa tulisi ottaa huomioon kaikki päästöt koko elinkaaren ajalta eli auton valmistuksen päästöt, auton käyttämän energian tuotannon aiheuttamat päästöt sekä auton käyttämisestä aiheutuvat päästöt. Sähköautolla käytön aikaiset päästöt ovat nolla, mutta elinkaaritarkastelulla se ei vielä tee sähköautosta nollapäästöistä, Vänskä huomauttaa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

22.03.2018

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-...

22.03.2018

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt...

22.03.2018

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja...

22.03.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta...

22.03.2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja....

21.02.2018

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla....

21.02.2018

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät...

21.02.2018

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä...

21.02.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin,...

21.02.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2...

Sivut