Uutiskirjeartikkeli | 18.05.2018

Nokkavipuliitin asennettava kesäkuun loppuun mennessä!

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kiinteistöihin ei toimiteta öljyä 30.6.2018 jälkeen turvallisuussyistä.

Öljylämmityslaitteistojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla. Lämmitysöljyn toimittajat ovat muistuttaneet talojen omistajia liittimen vaihdon tarpeellisuudesta vuosien varrella. Jos kiinteistössä on öljyä tuotaessa havaittu sakaraliitin, omistajalle on jätetty vikailmoitus ja kehotus korjata asia.

-Mitään koko maan kattavaa tietoa ei ole siitä, paljonko vanhoja sakaraliittimiä on vaihtamatta, mutta ammattilaisten mukaan tänäkin keväänä on vielä huomattu vanhempia omakotitaloja, joissa on edelleen vanha liitin, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lämmitysöljyn kuljettajilla on ohjeet, että vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen. Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 30 vuotta vanhoja, joten niiden tiiviys ei ole luotettava.

Kahden tuuman liitin, ilmaputken kunnon tarkastus

Kätevintä on hoitaa vanhan liittimen vaihto turvalliseen nokkavipuliittimeen yhdistämällä vaihto öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

Käytännössä pientalossa suositellaan käytettäväksi aina kahden tuuman liitintä, koska säiliöiden täyttö tapahtuu nykyisin lähes aina säiliöauton 40 metrin kelaletkulla, jossa on vastaava kahden tuuman täyttöliitin. Jos kohteen täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin.

Myös ilmaputken kunto ja koko kannattaa tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä.

Säädökset taustalla

Vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta standardin SFS 4429 mukaiseen kannelliseen nokkavipuliittimeen perustuu öljylämmityslaitteistoista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985. Ympäristövahinkojen välttämiseksi öljy-yhtiöiden säiliöautojen täyttöletkut voidaan liittää jatkossa ainoastaan SFS 4429-standardin mukaiseen liittimeen.

-Öljy-yhtiöiden vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta on lainsäädännön mukainen, kertoo ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481; Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Tukes-tiedote: Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

23.04.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli 1,5 miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,3 miljoonaa barrelia päivässä....

Sivut