Uutiskirjeartikkeli | 22.03.2018

Öljylämmittäjät hoksanneet energiatehokkuuden edut

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-energiatehokkuussopimusten aikana. Tulokset on pantu merkille myös muualla Euroopassa.

-Energiatehokkuussopimuksilla on keskeinen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden ja kansainvälisten ilmastositoumusten toimeenpanossa, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

Hänen mukaansa öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen tulokset on pantu merkille myös muualla Euroopassa, kun EU-tasolla vertaillaan keinoja parantaa energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja säästää energiaa.

Parikymmentä vuotta energiatehokkuussopimuksia

Öljyalalla vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten tielle lähdettiin jo runsaat 20 vuotta sitten vuonna 1997. Sopimus sai nimekseen Höylä. Ensimmäinen Höylä-energiatehokkuussopimus kattoi vuodet 1997-2001, toinen vuodet 2002-2007 ja kolmas vuodet 2008-2016. Neljäs Höylä-energiatehokkuussopimus on solmittu vuosiksi 2017-2025.

Öljy- ja biopolttoaineala edistää energiatehokkuustavoitteita tuottamalla lämmittäjille tietoa siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, säästää energiaa. Viestiä viedään öljylämmittäjille Lämmöllä-lehdessä, verkossa ja rakennusmessuilla.

Hyvät tulokset öljylämmittäjien ansiota

Öljylämmityksen energiatehokkuutta ovat vuosien varrella parantaneet muun muassa kattilanvaihdot, uusiutuvan energian liittäminen öljyn rinnakkaisenergiaksi ja talojen rakenteisiin tehdyt parannukset. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn vuosikulutus on 2000-luvun aikana pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan.

-Hyvät tulokset ovat öljylämmittäjien ansiota. Myös asennus- ja huoltoliikkeillä sekä järjestelmätoimittajilla on tärkeä rooli, korostaa Huttula.

Huomattavaa energiansäästöä

Energiatehokkuussopimusten aikana saavutettuja tuloksia kokoaa Motiva. Alkuvuodesta työ- ja elinkeinoministeriö kertoi vuosina 2008-2016 saavutetuista energiatehokkuussopimusten tuloksista.

Vuosina 2008-2016 öljylämmityskiinteistöihin toteutettiin kaikkiaan noin 25 000 kattilavaihtoa. Niiden vuotuinen energiansäästö vuoden 2016 lopussa oli arviolta yhteensä 260 megawattituntia, todetaan energiatehokkuussopimuksen seurantatiedoissa.

Lisäksi öljylämmitysjärjestelmien polttimien vaihdolla, säätölaitteiden uusimisella sekä öljylämmitteisten kiinteistöjen rakenteiden energiatehokkuuden parantamisella säästettiin vuosittain energiaa yhteensä noin 150 megawattituntia vuoden 2016 loppuun mennessä, todetaan Höylä-sopimuksen tulosten esittelyssä.

Lisätietoja:

Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Öljyala

Höylä-energiatehokkuussopimus

Yksi megawattitunti (MWh) = 1 000 000 kilowattituntia (kWh)

Öljy- ja biopolttoaineala, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465
Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

 

22.03.2018

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt...

22.03.2018

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja...

22.03.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta...

22.03.2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja....

21.02.2018

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla....

21.02.2018

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät...

21.02.2018

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä...

21.02.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin,...

21.02.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2...

19.01.2018

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja...

Sivut