Uutiskirjeartikkeli | 19.01.2018

Parlamentti äänesti uusiutuvasta energiasta

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan aikaisemmin muodostetut kannat. Parlamentin äänestyksen lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin osattiin odottaa.

Suomen kannalta parlamentin täysistuntoäänestyksen lopputulos on tärkeä, sillä parlamentti on asian käsittelyn aikana esittänyt rajoituksia ja muutoksia biopolttoainetuotannon raaka-ainelistoihin.

Erityisesti parlamentin ympäristövaliokunta on vaatinut, että biopolttoaineiden tuotannon raaka-ainevalikoimaa rajoitettaisiin merkittävästi nykyisestä. Suomi on neuvotteluissa tavoitellut mahdollisimman laajaa raaka-ainepohjaa.

Lisäksi parlamentti on pyrkinyt aikaisemmissa valiokuntiensa kannanotoissa rajoittamaan puun käyttöä bioenergian raaka-aineeksi.

-Parlamentin äänestyksen lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin osattiin odottaa. Pahimmat ennustukset eivät toteutuneet, eli biopolttoaineiden raaka-ainelistaa ei karsittu, eikä puuraaka-aineen energiakäyttöä rajoiteta, toteaa Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Näistä lähtökohdista on hyvä edetä neuvotteluissa kohti direktiivin lopullista muotoa, summaa Vänskä. Tärkeänä hän pitää sitä, että uusiutuvan energian tuotantoinvestoinneille saadaan nykyistä ennustettavammat ja kannustavammat toimintakehykset.

RED II:n käsittely jatkuu EU-elimissä

EU-komissio antoi alkuperäisen ehdotuksensa uusiutuvan energian direktiivin uudistamiseksi marraskuussa 2016 osana puhtaan energian talvipakettia. Ehdotuksen tavoitteena on luoda kehikko uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030, ja ehdotus liittyy kiinteästi komission esittämän uusiutuvan energian 27 prosentin tavoitteen toteuttamiseen vuonna 2030.

Ehdotusta uusiutuvan energian uudistamiseksi on käsitelty EU-jäsenmaiden kesken neuvoston työryhmissä. Energianeuvosto saavutti ehdotuksesta yleisnäkemyksen joulukuussa 2017.

Nyt EU-parlamentin täysistuntoäänestyksen jälkeen käynnistetään neuvottelut komission alkuperäisen ehdotuksen, neuvoston yleisnäkemyksen ja parlamentin täysistuntoäänestystuloksen yhteensovittamiseksi, joten direktiivin lopullista muotoa saadaan todennäköisesti odottaa vielä useita kuukausia.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

21.02.2018

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla....

21.02.2018

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät...

21.02.2018

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä...

21.02.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin,...

21.02.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2...

19.01.2018

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, kun tilaamisen aika on. Pakkasilla kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan. Talven lumilla öljylämmitystaloissa täytyy myös muistaa pitää...

19.01.2018

Öljyalan Palvelukeskus tarjoaa lämmitysneuvontaa vuoden 2018 rakennusmessuilla. Talven ja kevään messupaikkakunnat ovat Vantaa, Tampere, Turku, Lahti ja Jyväskylä. Öljylämmittäjän Palvelutorilla vierailevia kiinnostavat nykyisin erityisesti...

19.01.2018

Eri aiheisiin keskittyvät Öljy- ja biopolttoainealan koulutustilaisuudet tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista....

19.01.2018

Vuoden vaihtuessa on tapana tarkastella kuluneen vuoden saavutuksia ja listata odotuksia ja toiveita tulevalle vuodelle. Tästä aiheesta kirjoitti myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä verkkoblogissaan, jossa hän...

19.01.2018

Öljyntuottajien tuotannonrajoitussopimukset sekä maailmantalouden ja etenkin Kiinan talouden piristyminen ovat kääntäneet raakaöljyn hinnan noususuuntaan. Viime vuonna Brent-raakaöljyn hinta vaihteli 44-66 dollarin välillä barrelilta, oli...

Sivut