Uutiskirjeartikkeli | 19.01.2018

Parlamentti äänesti uusiutuvasta energiasta

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan aikaisemmin muodostetut kannat. Parlamentin äänestyksen lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin osattiin odottaa.

Suomen kannalta parlamentin täysistuntoäänestyksen lopputulos on tärkeä, sillä parlamentti on asian käsittelyn aikana esittänyt rajoituksia ja muutoksia biopolttoainetuotannon raaka-ainelistoihin.

Erityisesti parlamentin ympäristövaliokunta on vaatinut, että biopolttoaineiden tuotannon raaka-ainevalikoimaa rajoitettaisiin merkittävästi nykyisestä. Suomi on neuvotteluissa tavoitellut mahdollisimman laajaa raaka-ainepohjaa.

Lisäksi parlamentti on pyrkinyt aikaisemmissa valiokuntiensa kannanotoissa rajoittamaan puun käyttöä bioenergian raaka-aineeksi.

-Parlamentin äänestyksen lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin osattiin odottaa. Pahimmat ennustukset eivät toteutuneet, eli biopolttoaineiden raaka-ainelistaa ei karsittu, eikä puuraaka-aineen energiakäyttöä rajoiteta, toteaa Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Näistä lähtökohdista on hyvä edetä neuvotteluissa kohti direktiivin lopullista muotoa, summaa Vänskä. Tärkeänä hän pitää sitä, että uusiutuvan energian tuotantoinvestoinneille saadaan nykyistä ennustettavammat ja kannustavammat toimintakehykset.

RED II:n käsittely jatkuu EU-elimissä

EU-komissio antoi alkuperäisen ehdotuksensa uusiutuvan energian direktiivin uudistamiseksi marraskuussa 2016 osana puhtaan energian talvipakettia. Ehdotuksen tavoitteena on luoda kehikko uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030, ja ehdotus liittyy kiinteästi komission esittämän uusiutuvan energian 27 prosentin tavoitteen toteuttamiseen vuonna 2030.

Ehdotusta uusiutuvan energian uudistamiseksi on käsitelty EU-jäsenmaiden kesken neuvoston työryhmissä. Energianeuvosto saavutti ehdotuksesta yleisnäkemyksen joulukuussa 2017.

Nyt EU-parlamentin täysistuntoäänestyksen jälkeen käynnistetään neuvottelut komission alkuperäisen ehdotuksen, neuvoston yleisnäkemyksen ja parlamentin täysistuntoäänestystuloksen yhteensovittamiseksi, joten direktiivin lopullista muotoa saadaan todennäköisesti odottaa vielä useita kuukausia.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi...

18.05.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

Sivut