Uutiskirjeartikkeli | 22.03.2018

Standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalta

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja biopolttoaineala ry, jonka vastuualueella on tänäkin vuonna päivitettävänä ja laadittavana useita standardeja.

-Kenties vähän monimutkaiseltakin kuulostavan standardointi-termin takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojelee kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä, toteaa erityisasiantuntija Virpi Nummisalo Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Pääpaino standardointityössä on eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, jotka valmistellaan eurooppalaisen standardointijärjestön (CEN) ja maailmanlaajuisen järjestön (ISO) piirissä. Standardit eivät ole pakollisia, mutta niistä tulee pakollisia, kun niihin viitataan lainsäädännössä.

Miksi seurantaryhmiin kannattaa osallistua

Öljy- ja biopolttoainealan vastuulla on muun muassa öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja säiliöiden standardisointi.

Standardivalmistelua varten toimii 11 seurantaryhmää. Näistä neuvoa antavista ryhmistä jokainen seuraa oman vastuualueensa standardeja. Alalla on kaikkiaan 715 voimassa olevaa standardia.

-Ryhmiin voivat osallistua kaikki tahot, joilla on asiantuntemusta käsiteltävästä standardointialueesta. Jäsenet edustavat esimerkiksi energia-alan yhtiöitä, alan laitevalmistajia ja viranomaisia, kertoo Nummisalo. Seurantaryhmissä toimii tällä haavaa yhteensä satakunta henkilöä.

Nummisalon mukaan seurantaryhmiin osallistumisesta on hyötyä. Silloin pysyy ajan tasalla kansainvälisessä standardisoinnissa, saa ennakkotiedot tulevista standardeista ja voi vaikuttaa niiden sisältöön. Lisäksi osallistuminen helpottaa oman organisaation tuotteiden ja palveluiden sopeuttamista standardien vaatimuksiin. Etuna on myös verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa.

Seurantaryhmien lisäksi standardointia sivuavia kysymyksiä käsitellään tavalla tai toisella useissa muissa Öljy- ja biopolttoainealan piirissä toimivissa työryhmissä, mikä tukee standardointityötä.

Laadittavana ja päivitettävänä kansallisia standardeja

Alalla laaditaan edelleen myös kansallisia standardeja. Parhaillaan laadittavana on kansallinen standardiehdotus Nestekaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus. -Aiemmin kansallisia standardeja on laadittu nestekaasun käyttölaitoksille sekä pienasennuksiin. Ilmeni tarve erillisestä standardista kohteisiin, joissa nestekaasua varastoidaan kaasupulloissa tai kaasuastioissa, kertoo erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Päivitettävänä on puolestaan standardi SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus, johon tuodaan painelaitelain ja sähköturvallisuuslain tuomat muutokset. Lisäksi päivitettävänä ovat standardi SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos sekä standardi SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella.

Standardeja ja käsikirjoja voi ostaa SFS:stä

Valmiita standardeja ja käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton SFS:n verkkokaupasta www.sfs.fi.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874 ja erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Öljy- ja biopolttoainealan standardointitoiminta www.oil.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS www.sfs.fi

European Committee for Standardization www.cen.eu

International Organization for Standardization www.iso.org

18.05.2018

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien...

18.05.2018

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi...

18.05.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille...

18.05.2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

18.05.2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun...

23.04.2018

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja...

23.04.2018

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään...

23.04.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty...

23.04.2018

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan...

Sivut