Uutiskirjeartikkeli | 22.03.2018

Standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalta

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja biopolttoaineala ry, jonka vastuualueella on tänäkin vuonna päivitettävänä ja laadittavana useita standardeja.

-Kenties vähän monimutkaiseltakin kuulostavan standardointi-termin takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojelee kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä, toteaa erityisasiantuntija Virpi Nummisalo Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Pääpaino standardointityössä on eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, jotka valmistellaan eurooppalaisen standardointijärjestön (CEN) ja maailmanlaajuisen järjestön (ISO) piirissä. Standardit eivät ole pakollisia, mutta niistä tulee pakollisia, kun niihin viitataan lainsäädännössä.

Miksi seurantaryhmiin kannattaa osallistua

Öljy- ja biopolttoainealan vastuulla on muun muassa öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja säiliöiden standardisointi.

Standardivalmistelua varten toimii 11 seurantaryhmää. Näistä neuvoa antavista ryhmistä jokainen seuraa oman vastuualueensa standardeja. Alalla on kaikkiaan 715 voimassa olevaa standardia.

-Ryhmiin voivat osallistua kaikki tahot, joilla on asiantuntemusta käsiteltävästä standardointialueesta. Jäsenet edustavat esimerkiksi energia-alan yhtiöitä, alan laitevalmistajia ja viranomaisia, kertoo Nummisalo. Seurantaryhmissä toimii tällä haavaa yhteensä satakunta henkilöä.

Nummisalon mukaan seurantaryhmiin osallistumisesta on hyötyä. Silloin pysyy ajan tasalla kansainvälisessä standardisoinnissa, saa ennakkotiedot tulevista standardeista ja voi vaikuttaa niiden sisältöön. Lisäksi osallistuminen helpottaa oman organisaation tuotteiden ja palveluiden sopeuttamista standardien vaatimuksiin. Etuna on myös verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa.

Seurantaryhmien lisäksi standardointia sivuavia kysymyksiä käsitellään tavalla tai toisella useissa muissa Öljy- ja biopolttoainealan piirissä toimivissa työryhmissä, mikä tukee standardointityötä.

Laadittavana ja päivitettävänä kansallisia standardeja

Alalla laaditaan edelleen myös kansallisia standardeja. Parhaillaan laadittavana on kansallinen standardiehdotus Nestekaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus. -Aiemmin kansallisia standardeja on laadittu nestekaasun käyttölaitoksille sekä pienasennuksiin. Ilmeni tarve erillisestä standardista kohteisiin, joissa nestekaasua varastoidaan kaasupulloissa tai kaasuastioissa, kertoo erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Päivitettävänä on puolestaan standardi SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus, johon tuodaan painelaitelain ja sähköturvallisuuslain tuomat muutokset. Lisäksi päivitettävänä ovat standardi SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos sekä standardi SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella.

Standardeja ja käsikirjoja voi ostaa SFS:stä

Valmiita standardeja ja käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton SFS:n verkkokaupasta www.sfs.fi.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874 ja erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Öljy- ja biopolttoainealan standardointitoiminta www.oil.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS www.sfs.fi

European Committee for Standardization www.cen.eu

International Organization for Standardization www.iso.org

22.03.2018

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-...

22.03.2018

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt...

22.03.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta...

22.03.2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja....

21.02.2018

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla....

21.02.2018

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät...

21.02.2018

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä...

21.02.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin,...

21.02.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2...

19.01.2018

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja...

Sivut