Uutiskirjeartikkeli | 20.11.2017

Vuosiraportti visioi energiatulevaisuutta

Kansainvälinen energiajärjestö IEA:n World Energy Outlook 2017 -raportti julkistettiin 14.11. Lontoossa. Raportti kuvaa kattavasti maailman energiatalouden tilaa ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Raportin mukaan neljä eri tekijää tulee muuttamaan maailman energiajärjestelmiä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana.

Kiinan uusi talousstrategia suuntaa maata kohti puhtaampaa kasvua ja vaikuttaa osaltaan globaaleihin energiamarkkinoiden kehitykseen, uusiutuvat energiamuodot kehittyvät nopeasti laskevien kustannusten ansiosta, energian loppukulutus sähköistyy ja Yhdysvalloista on IEA:n raportin mukaan tulossa öljyn ja maakaasun tuotannon kiistaton ykkösmaa.

-Globaalit öljymarkkinat ja kauppavirrat muuttuvat huomattavasti lähivuosikymmeninä. Yhdysvaltain liuskeöljytuotannon lisääntyessä maasta on tulossa 2020-luvun loppuun mennessä öljyn nettoviejä. Kun mukaan lasketaan Kanadan ja Meksikon lisääntyvä tuotanto, vastaa Pohjois-Amerikka suurimmasta osasta öljynkulutuksen kasvusta maailmassa, sillä Lähi-idän kasvava öljyn kysyntä rajoittaa tällä alueella tuotettavan öljyn vientiä. IEA arvioi, että vuoteen 2040 mennessä noin 70 prosenttia maailman öljykaupasta päätyy Aasiaan, erityisesti Intiaan, summaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Raportin New Policies -skenaarion mukaan globaali energian kysyntä kasvaa hitaammin kuin aikaisemmin, mutta tulee edelleen kasvamaan 30 prosentilla nykypäivästä vuoteen 2040 mennessä. Tämä lisäys on yhtä suuri kuin Kiinan ja Intian nykyinen energian kysyntä.

-Liikenteen sektorilla IEA näkee henkilöautoliikenteessä sähköautojen määrän kasvavan erityisesti Kiinassa vuoteen 2040 mennessä, mutta samalla öljyn kulutus kasvaa raskaassa liikenteessä, lento- ja laivaliikenteessä sekä petrokemianteollisuudessa, mikä kasvattaa öljyn kysyntää globaalisti, toteaa Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; http://www.iea.org/ 

22.03.2018

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-...

22.03.2018

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt...

22.03.2018

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja...

22.03.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta...

22.03.2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja....

21.02.2018

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla....

21.02.2018

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät...

21.02.2018

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä...

21.02.2018

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin,...

21.02.2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2...

Sivut