AutoFuel-selvitys

Tieliikenteessä nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä. Biopolttoaineiden käyttö vaikuttaa sekä olemassa olevien että uusien autojen päästöihin, eikä vaadi uutta jakelujärjestelmää. Näin todetaan kansainvälisen autoteollisuuden ja polttoainevalmistajien AutoFuel-konsortion teettämässä selvityksessä, jossa arvioidaan päästöjen vähentämiskeinoja tieliikenteessä tavoiteltaessa 30 prosentin päästövähennystä päästökauppasektorin ulkopuolella vuonna 2030.

Laajassa Roland Berger -konsulttitoimiston tekemässä selvityksessä on vertailtu tieliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia ja päästövähennyskeinoja niiden yhteiskunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten perusteella.

Raportissa on kuvattu, miten päästöt vähenevät vuoteen 2030 mennessä autokannan uusiutuessa, energiatehokkuuden parantuessa ja uusien käyttövoimien lisääntyessä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä täyttämään EU:n asettamia tavoitteita. Jotta päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti, tulee tieliikenteessä lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä merkittävästi.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta erityisesti hybridiajoneuvojen oletetaan lisääntyvän niiden kustannustehokkuuden vuoksi. Sen sijaan täyssähköautojen osuuden uusista ajoneuvoista Euroopassa arvioidaan nousevan vain kolmeen prosenttiin vuonna 2030. Merkittävästä akkuteknologian kehitysoletuksesta huolimatta sähköautojen hinta on tällöinkin edelleen huomattavan korkea.

Raskaan liikenteen osuus tieliikenteen päästöistä tulee nousemaan vuoteen 2030 mennessä. Käyttövoimavaihtoehdot ovat raskaassa liikenteessä rajoitetummat kuin henkilöautoissa, joten korkeaseosbiopolttoaineiden rooli korostuu raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä.

-Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä koskevassa sääntelyssä tulee ottaa käyttöön integroitu lähestymistapa, joka huomioi teknologianeutraalisti sekä ajoneuvot että niiden käyttämän energian yhtenä kokonaisuutena. Tämä tekee vähähiilisistä vaihtoehdoista houkuttelevia kuluttajien näkökulmasta ja kannustaa autoteollisuutta valmistamaan nykyistä korkeammille biopitoisuuksille soveltuvia ajoneuvoja, totesi Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä raportin Suomen-julkistustilaisuudessa 10. kesäkuuta 2016.