Kansallinen jakeluvelvoite

EU on asettanut tieliikenteen polttoaineille 10 %:n uusiutuvan energian tavoitteen vuodelle 2020. Suomi on asettanut EU:ta tiukemman kansallisen tavoitteen uusiutuvan energian osuudelle tieliikenteessä: 20 % vuonna 2020. Suomessa on lähdetty toteuttamaan tavoitetta erityisesti kehittyneillä biopolttoaineilla.

Jakeluvelvoite koskee energiasisällön kokonaismäärää

Kansallinen biopolttoaineiden jakeluvelvoitelaki koskee tieliikenteessä käytettäviä biopolttoaineita. Biopolttoaineiden osuus lasketaan energiasisällön kokonaismäärästä. Vuosittainen osuus voi käytännössä olla etupainotteisesti myös suurempi kuin lain edellyttämä vähimmäisosuus.

Jakeluvelvoite edellyttää, että biopolttoaineiden osuuden liikennepolttonesteiden jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä tulee olla vähintään

  • 6 % vuosina 2011-2014
  • 8 % vuonna 2015
  • 10 % vuonna 2016
  • 12 % vuonna 2017
  • 15 % vuonna 2018
  • 18 % vuonna 2019 ja
  • 20 % vuonna 2020

Vuoteen 2020 saakka voimassa oleva kaksois- eli tuplalaskenta tarkoittaa sitä, että jos biopolttoaine on valmistettu jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta, se lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Suuntaviivoja vuoteen 2030 Suomessa ja EU:ssa

Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 esitetään hallitusohjelman linjauksia kovempaa tavoitetta liikenteen uusiutuvan energian lisäämiselle. Vuonna 2030 biopolttoaineita tulisi olla 30 % ilman tuplalaskentaa.

Euroopan komissio julkisti 30.11.2016 ns. talvipaketin, erittäin laajan ehdotuksen lainsäädäntökokonaisuudeksi koskien uusiutuvaa energiaa. Ehdotus sisältää liikennepolttoaineiden toimittajille EU-tasolla asetettavan sekoitevelvoitteen, jossa kehittyneille biopolttoaineille on määritelty alatavoite vuoteen 2030. Ehdotuksen käsittely vie EU:ssa todennäköisesti parisen vuotta.