Pätevyystutkintoluettelo

Urakoitsijan vastuuhenkilön pätevyyden osoittaminen

Ajantasaiseen pätevyystutkintoluetteloon on listattu tutkinnon suorittaneen nimi, yritys ja pätevyyden voimassaoloaika.

Pätevyys osoitetaan osallistumalla Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla –kurssille ja sen yhteydessä pidettävään tenttiin. Hyväksytysti suoritettu tentti on voimassa viiden seuraavan täyden kalenterivuoden ajan. Mikäli pätevyyttä ei uusita, ko. henkilön tiedot poistetaan pätevyystutkintoluettelosta.

Pätevyyden uusinta ja ilmoittautuminen tenttiin

Vuoden 2018 aikana uusittu pätevyys on voimassa täydet viisi kalenterivuotta eli 31.12.2023 asti.

Vaatimus vastuuhenkilöstä

Huoltoasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva lainsäädäntö edellyttää, että erityisesti ympäristönsuojelun kannalta merkittävissä työvaiheissa käytetään aina pätevää ja kokenutta urakoitsijaa.

Lisäksi työn valvojalta edellytetään riittävää alan tuntemusta ja urakoitsijasta riippumattomuutta.

Öljy-yhtiöt edellyttävät urakkasopimuksissaan, että huoltoasemaurakointitehtäviin valittavien yritysten palveluksessa on vähintään yksi Öljy- ja biopolttoaineala ry:n järjestämän laadunvarmistuskoulutukseen osallistunut ja kokeen hyväksytysti suorittanut vastuuhenkilö.