Uudet eurooppalaiset merkinnät tulossa uusiin autoihin ja polttoainepistooleihin

Euroopassa siirrytään autojen ja polttoaineiden yhteensopivuusmerkintöihin, jolloin uusien autojen polttoainetankkien läpissä ja huoltoasemien polttoainepistooleissa on yhdenmukaiset polttoainemerkinnät. Tarkoituksena on auttaa erityisesti automatkailijoita tankkaamaan ajoneuvoon sopivaa polttoainetta riippumatta siitä, missä maassa he liikkuvat.

Uusiin ajoneuvoihin, joissa käytetään polttonesteitä tai kaasumaisia polttoaineita, merkintä tulee autojen tullessa markkinoille. Jo liikenteessä oleviin autoihin merkintöjä ei tehdä jälkikäteen.

Uusia merkintöjä edellyttää EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfradirektiivi, joka on pantu kansallisesti täytäntöön lailla liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Mustavalkoisten, pelkistettyjen tarrojen vähimmäiskoot, ulkoasu ja sisältö on määritelty eurooppalaisessa standardissa. Ajoneuvojen ja polttoaineiden yhteensopivuusmerkintöjä koskeva standardi on laadittu Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n työryhmässä.

Tarve lähtöisin Keski-Euroopasta

Tarve selkeyttää autojen ja polttoaineiden yhteensopivuutta uusilla merkinnöillä syntyi Keski-Euroopassa, missä tuotteiden kaupalliset nimikkeet eroavat huoltoasemilla toisistaan paljonkin eri maissa. Uusilla merkinnöillä pyritään ehkäisemään virhetankkauksia, kun tankkaaja voi maasta riippumatta verrata, että ajoneuvossa ja polttoainepistoolissa on molemmissa samanlainen symboli.

Uudet merkinnät eivät tarkoita muutoksia polttoaineissa

Uudet merkinnät eivät tarkoita muutoksia polttoaineissa. Tankkaajan ei näin ollen Suomessa tarvitse opetella oman autonsa ja sen tankkaamisen suhteen mitään uutta, vaan hän tankkaa autonsa kuten ennenkin.

Suomessa tiedot huoltoasemien jakelupistooleissa ovat tankkaajan kannalta olleet jo ennestään selkeämmät kuin Keski-Euroopassa.

Huoltoasemilla nykyisin olemassa olevat kaupalliset merkinnät jäävät ennalleen ja uudet polttoaineen ja ajoneuvon yhteensopivuusmerkinnät tulevat niiden lisäksi.

Millaisia ovat uudet yhteensopivuusmerkinnät

Bensiinien ja korkeaseosetanolipolttoaineiden merkki on ympyrä. Ympyrässä on kirjain E, joka tarkoittaa bensiinin sekoitettuja biokomponentteja, sekä numero, joka ilmaisee normien mukaisen biokomponentin suurimman sallitun sekoitusosuuden kyseisessä polttoaineessa.

Dieselpolttoaineiden merkki on neliö. Neliössä on kirjain B, joka tarkoittaa dieselpolttoaineissa olevia sallittuja esterityyppisiä biodieselkomponentteja, sekä numero, joka, joka ilmaisee vastaavasti biokomponentin suurimman sallitun sekoitusosuuden kyseisessä polttoaineessa. Jos neliössä on vain kirjaimet XTL, se tarkoittaa vetykäsiteltyä tai synteettistä dieseliä, jota ei ole valmistettu raakaöljystä.

Kaasumaisten polttoaineiden merkki on vinoneliö, jonka sisällä olevat kirjainmerkinnät kertovat, mistä polttoaineesta on kyse.