Autonpesu huoltoasemilla

Pesu pitää autoa kunnossa

Säännöllinen pesu pitää auton maalipintaa kunnossa sekä ehkäisee metallipintojen ruostumista ja muuta autonkorin korroosiota. Auton puhtaanapito on tärkeää Suomen oloissa ympäri vuoden, ja erityisesti talven loskakeleillä. Mitä säännöllisemmin auton maalipintaa hoidetaan, sitä paremmin siitä lähtevät pöly ja lika pois. Ajoneuvon pintaa voi suojata likaantumista vastaan myös vahoilla.

Ajoneuvon pinnoille syntyy hiekasta, loskasta, maantiesuolasta ja talvella varsinkin nastarenkaiden irrottamasta bitumista rasvainen likakerros. Lika edistää kosteuden tunkeutumista auton maalikerroksen huokosiin ja hidastaa kuivumista. Lisäksi esimerkiksi kivien iskeytymien vaurioita on vaikea havaita likaisessa maalipinnassa.

Pesu huoltoasemalla hyvä ympäristön kannalta

Auton pesettäminen huoltoasemalla on kotipesua parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. Huoltoasemilla käytetään vain hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä ja huolehditaan jätevesien käsittelystä määräysten mukaan. Öljynerotin erottaa jätevedestä pesuliuottimet ja liuenneet öljyt, jotka toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Autonpesukoneiden pesuohjelmat säädetään talven tullen talviolosuhteita varten. Näin autonpesut hoituvat yleensä myös normaaleilla pakkaskeleillä.

Kotipesussa pihoilla ja autotalleissa pesuaineet, liuottimet, sampoot, irtoavat vahat sekä huuhteluaineet päätyvät yleensä jäteveden mukana suoraan maahan tai yleiseen viemäriverkkoon. Kunnissa on autonpesuun liittyviä ohjeita ja määräyksiä, jotka kannattaa ottaa huomioon.

Huoltoasemien jätevesiohjelma

Autonpesutoiminnan jätevedet ovat usein merkittävä osa huoltoaseman jätevesistä. Muita ovat saniteettijätevedet ja piha-alueen öljyiset hulevedet. Haitallisten öljypitoisten vesien joutuminen yleiseen jätevesiverkostoon estetään. Tämä tapahtuu öljynerottimilla sekä käyttämällä vain pesutoimintaa varten hyväksyttyjä ja testattuja pesuaineyhdistelmiä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry ylläpitää huoltoasemien jätevesiohjelmaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, etteivät huoltoasemien autonpesun jätevedet aiheuta häiriöitä vesilaitosten biologisilla jätevedenpuhdistamoilla.

Jätevesiohjelman olennainen osa on pesuaineyhdistelmien hyväksymis- ja testausjärjestelmä.

Järjestelmällä on vaikutusta myös jäteveden johtamista koskeviin liittymissopimuksiin. Lisäksi se, että käytetään vain hyväksyttyjä pesuaineita, parantaa huoltoasemien henkilökunnan työturvallisuutta. Jakeluasemastandardissa SFS 3352 viitataan jätevesiohjelmaan ja edellytetään ajoneuvojen pesutoiminnassa käytettävien pesuaineyhdistelmien testaamista ja hyväksymistä.