Huoltoasemarakentaminen

Huoltoasema on vaativa rakennuskohde

Huoltoasemat laitteineen ovat tarkkaan standardoituja laitoksia, joille on asetettu paljon turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia. Uuden aseman urakointi, vanhan aseman peruskunnostus ja näihin liittyvät asennustyöt edellyttävät tekijöiltä monialaosaamista.

Huoltoasemarakentamiseen kuuluu maarakennustöitä, säiliöiden, putkistojen, viemäreiden ja varusteiden asennus- ja sähkötöitä sekä polttoaineiden jakelujärjestelmän laitteiden ja valvontajärjestelmien asennus- ja sähkötöitä.

Pätevä urakoitsija ja asentaja tuntee ja osaa huoltoasemarakentamiseen liittyvät eri työvaiheet ja niiden vaikutukset järjestelmäkokonaisuuteen.

Laadunvarmistuskoulutusta urakoitsijoille

Huoltoasemien ympäristönsuojelulainsäädäntö edellyttää, että erityisesti ympäristönsuojelun kannalta merkittävissä työvaiheissa käytetään aina pätevää, kokenutta urakoitsijaa. Lisäksi työn valvojalla tulee olla riittävä alan tuntemus ja hänen on oltava riippumaton urakoitsijasta.

Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla –kurssi antaa tietopohjan laatia lakisääteiset laadunvarmistusselvitykset, joita tulee tehdä ympäristönsuojelun kannalta erittäin vaativista työvaiheista.

Öljy-yhtiöt edellyttävät urakkasopimuksissaan, että huoltoasemaurakointiin valittavien yritysten palveluksessa on vähintään yksi vastuuhenkilö, joka on osallistunut Öljy- ja biopolttoaineala ry:n järjestämään laadunvarmistuskoulutukseen ja suorittanut pätevyystutkintokokeen hyväksytysti.