Energiatehokas öljylämmitys

Parantunut energiatehokkuus vähentänyt öljynkulutusta

Öljylämmityskanta on valtaosin energiatehokkaassa kunnossa, koska taloissa on tehty runsaasti remontteja ja laitettu sekä rakennus että öljylämmitysjärjestelmä ajan tasalle.

Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn kulutus on 2000-luvun aikana pudonnut 2900 litrasta 2300 litraan. Energiatehokkuutta ovat parantaneet selvästi muun muassa kattilanvaihdot sekä hybridilämmitys, jossa otetaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa: lämpöpumpputekniikkaa, aurinkolämpöä, puuta.

Öljylämmitteisten pientalojen määrä on ollut suurimmillaan vuonna 2005, jolloin se oli noin 250 000. Lämmitystapamuutoksia on tehty vuosien kuluessa jatkuvasti, mutta tiedot lämmitystapojen muutoksista eivät kirjaudu tilastoihin. Nykyisin öljylämmitteisiä pientaloja arvioidaan olevan noin 190 000.

Pientalojen öljynkulutus on yhteensä noin 460 miljoonaa litraa vuodessa. Määrä on vajaat 2 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Kevyen polttoöljyn kokonaiskulutuksesta vain noin kolmasosa menee lämmitykseen.

Lämmityskauden kulutushuippujen leikkaaja

Hyvällä hyötysuhteella toimiva talokohtainen öljylämmitys varmistaa osaltaan, että niukka sähkön huipputuotantokapasiteetti riittää muihin tarpeisiin. Öljylämmityksen voidaan katsoa leikkaavan sähkön huipputehontarvetta 1000, jopa 2000 megawattia (MW), eli öljylämmitys toimii tärkeänä lämmityskauden kulutushuippujen leikkaajana.

Saavutettu merkittävä energiansäästö

Öljyalan energiatehokkuusohjelmaa on toteutettu vuodesta 1997 alkaen. Höylä III-energiatehokkuussopimus oli voimassa vuosina 2008 - 2016. Sen aikana öljylämmitystaloissa saavutettiin merkittävä energiansäästö, kun järjestelmiä päivitettiin ja huolloista huolehdittiin.

Jo Höylä II -energiatehokkuussopimuksen aikana muun muassa uusittiin vuoteen 2010 mennessä noin 110 000 lämmityskattilaa ja tehtiin lukuisia muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Säästöä öljyn kulutuksessa kertyi kumulatiivisesti noin 1610 miljoonaa litraa (16,10 TWh) verrattuna siihen, mikä kulutus olisi ollut ilman säästötoimia.

Vuodesta 2017 alkanut uusi sopimus Höylä IV jatkaa energiatehokkuuden edistämistä. Höylä-sopimusta on pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta.

Vesikiertoinen järjestelmä joustava ja energiatehokas

Öljylämmitys on monia mahdollisuuksia avaava vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jonka päästöt ovat pienemmät kuin monesti luullaan. Öljylämmityskattila mahdollistaa erilaisten nestemäisten polttoaineiden, myös biopolttonesteiden, käytön. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voi hyvin käyttää useita eri energialähteitä, joten kiinteistö ei ole riippuvainen yhdestä energiasta.

Kevyen polttoöljyn lämpöarvo on korkea ja se palaa polttimessa hyvällä hyötysuhteella: nykyaikainen öljykattila pystyy käyttämään hyödyksi 95 % lämmitysöljyn energiasta, ja hyvä hyötysuhde merkitsee alhaisempia päästöjä.

Remontit pitävät talon kunnossa ja tuovat säästöä

Lämmitysjärjestelmän parantaminen on pitkälle vaikuttava investointi. Järjestelmän kunnostus tuo kiinteistöstä ja sen kunnosta riippuen 10-30 %:n säästön öljynkulutukseen. Muilla toimilla, kuten rinnakkaisenergian käyttöönotolla, säästöä syntyy lisää.

Viimeisten noin kymmenen vuoden aikana keskimäärin 4500 öljylämmitysjärjestelmää on uusittu vuosittain. Tällä uusimisvauhdilla maan öljylämmitystalokanta pysyy jatkuvasti energiatehokkuuden kannalta hyvässä kunnossa.

Energiankulutusta vähentää ikääntyneiden lämmityslaitteiden uusiminen, samoin rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa kulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle. Yhdistämällä öljylämmitykseen uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämmön voi tehostaa energiansäästöä.

Video: Tässä videossa käsitellään öljytuotteiden käyttöä ympäristön kannalta sekä alan toimia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tutustu myös