Öljylämmitys sopii hybridilämmitykseen

Lämmitysmuoto vuodenajan mukaan

Hybridilämmitys soveltuu hyvin vesikiertoiseen järjestelmään, kun öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa. Silloin on käytössä kaksi lämmitystapaa tai kehittyneimmissä järjestelmissä jopa useampi lämmitystapa rinnakkain, eikä talo ole riippuvainen yhdestä energiasta.

Hybridilämmitys on myös vanhan talon energiaremonteissa monesti toimiva ratkaisu, ja se yleistyy jatkuvasti öljylämmityskiinteistöissä. Mahdollisuus usean vaihtoehtoisen energialähteen käyttöön on tärkeää, kun ajatellaan lämmityksen toimintavarmuutta, energiariippumattomuutta ja talon arvoa.

Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa hybridilämmitysjärjestelmässä edullisimman lämmitysmuodon valinta vuodenaika huomioiden tapahtuu automaattisesti, jolloin se on käytöltään energiataloudellisin ja myös ympäristöystävällisin vaihtoehto. Hybridilämmityksestä puhutaankin usein vuodenaikalämmityksenä.

Hybridilämmitysjärjestelmä rakentuu yleensä energiavaraajan ympärille. Eri energioita käyttävät lämmityslaitteet yhdistetään varaajaan. Kun valitsee varaajan oikein, on jatkossa mahdollisuus myös lisätä järjestelmään uusia energialähteitä tai tehdä muutoksia jo aiemmin valittuihin energiamuotoihin.

Usein öljykattilan rinnalle asennetaan lämmönlähde, jonka teho on pienempi kuin itse kattilan. Tällöin rinnakkaislämmön käyttö on parhaimmillaan varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella. Öljykattilaa käytetään, kun rinnakkaislämmityksen teho ei enää riitä tai sen käyttökustannus on kalliimpi kuin öljyllä tuotetun kilowattitunnin hinta.

Ilma-vesilämpöpumppu, aurinko ja puu

Öljylämmityksen rinnakkaislämmitysmuodoiksi soveltuvat esimerkiksi puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilma-vesilämpöpumppu. 

Rinnakkaislämmityksen etu on, että käyttöön voidaan aina ottaa vuodenaikaan sopivin ja edullisin lämmitysmuoto. Talven pakkasilla öljy on toimivin ratkaisu, ja lauhempina loppusyksyn ja alkukevään kuukausina lämmitys hoituu esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpun avulla. Ilma-vesilämpöpumpputeknologia on energiataloudellinen silloin, kun pakkasta on vähemmän kuin kymmenen astetta.

Aurinkolämpö toimii Suomenkin leveysasteilla

Jos aurinkoenergiaa käytetään omakotitalossa pelkästään lämpimän käyttöveden tuottamiseen, säästyy vuodessa noin 250-300 litraa öljyä verrattuna tavalliseen öljylämmitykseen. Nykyisillä kattila- ja järjestelmäratkaisuilla aurinkoenergiaa voi käyttää myös talon lämmitykseen, jolloin säästetty öljymäärä voi olla jopa 700-800 litraa.

Auringosta saa Suomessakin energiaa runsaasti, vain noin 5 % vähemmän kuin etelämpänä Saksassa. Öljylämmitystalossa voidaan auringon avulla tuottaa ainakin 10-30 % talon lämmityksen ja käyttöveden valmistukseen tarvittavasta energiasta. Aurinkotuntien lisäksi energiaa pystytään keräämään myös pilvisellä säällä, koska keräimet vastaanottavat hajasäteilyä. Öljylämmitys on pääosassa talvikuukaudet. Kevät- ja kesäaikaan talon lämpimän käyttöveden tuotanto ja niin sanottu mukavuuslattialämmitys voidaan hoitaa pitkälti aurinkolämmöllä.

Ratkaisut aina talon mukaan

Ympäristönäkökulmasta aurinkolämmön ottaminen öljylämmityksen rinnalle on aina perusteltu ratkaisu. Kun asiaa tarkastellaan investointina, se ei ole aivan yhtä yksinkertainen. Esimerkiksi talon sijainti tontilla voi olla epäedullinen ajatellen aurinkolämmön hyödyntämistä.

Aurinkolämmityksen tuomat hyödyt kasvavat energiankulutuksen kasvaessa, joten se tuo merkittäviä hyötyjä erityisesti taloissa, joissa kulutetaan paljon lämmintä käyttövettä ja joissa on paljon kivi- ja kaakelilattioita. Näin suuremmalle perheelle hyödyt ovat isommat ja järjestelmän takaisinmaksuaika lyhyempi kuin 1-2 hengen taloudelle.

Aurinkoa ja öljyä käyttävän järjestelmän pääosat ovat aurinkokeräimet, energiavaraaja, ohjausautomatiikka, öljykattila ja -poltin, öljysäiliö ja putkistot varusteineen. Hallittu toteutus sisältää suunnitelmapiirustukset, suunnitelman mukaan tehdyn toteutuksen ja järjestelmän säätämisen oikeisiin asetusarvoihin sekä opastuksen. Jos jokin näistä laiminlyödään tai tehdään hutiloiden, järjestelmä ei toimi niin hyvin kuin se voisi toimia, eikä asukas edes välttämättä huomaa tilannetta. Hyvin tai puutteellisesti toteutettujen aurinkolämpöjärjestelmien hyötysuhteet eroavat niin, että hyötysuhteeksi voi muodostua 10-40 %.